Foresco

‘Laat je niet afleiden door wet- en regelgeving’

Een ondernemer die zich niet laat afleiden door wet- en regelgeving, maar vasthoudt aan zijn eigen visie voor de toekomst. Dat is Peter Swager van Foreco, voormalig eigenaar van de houtfabriek in Dalfsen.

Het bedrijf heeft Swager inmiddels overgedragen binnen de familie, maar hij is er nog nauw bij betrokken. LTO Noord-afdeling Vechtdal was dinsdagavond te gast bij Foreco, in het kader van de jaarlijkse zomeravondexcursie.
‘We kiezen dan altijd voor een familiebedrijf buiten de agrarische sector’, vertelt voorzitter Gerrie Kleene. ‘Hoe gaan mkb-bedrijven om met wat er op hen afkomt, hoe ondernemen zij en hoe gaan zij om met wet- en regelgeving? Daar kun je je als boer of tuinder aan spiegelen. Die verhalen van ondernemers willen wij aan onze leden meegeven.’

Kleene is enthousiast over wat Swager vertelde. ‘Ook hij loopt tegen wet- en regelgeving aan, maar houdt zich vast aan zijn eigen visie. Daar willen we naartoe, die kant willen we op. Laat je niet in de war brengen door wetten en regels die op je afkomen. ‘Ambtenaren kunnen van alles bedenken, maar op papier past alles’, verwoordde Swager het mooi. Blijf bij je leest en haal kracht vanuit jezelf, was zijn boodschap.

Maatschappelijke betrokkenheid

Kleene is onder de indruk van Swagers maatschappelijke betrokkenheid. ‘Het bedrijf laat omwonenden, die zelf niet die mogelijkheid hebben, zonnepanelen op het dak van Foreco adopteren. Zo kunnen burgers deze zelf exploiteren’, aldus de LTO Vechtdal-voorzitter.
‘Swager doet het niet voor zichzelf, als grootverbruiker betaalt hij toch al lagere elektriciteitskosten. Hij doet dit omdat hij dit graag wil, om deze maatschappelijke betrokkenheid wordt hij als ondernemer gewaardeerd.’

De leden kregen ook een rondleiding op het bedrijf dat tussen de bossen is gelegen, waarbij ze kennismaakten met allerlei soorten hout. ‘Heel mooi, alsof je op een Noorse houtzagerij bent’, zegt Kleene. ‘Het gaat ons als LTO Vechtdal vooral om het verhaal van de ondernemer, over zijn drijfveren en hoe hij of zij ondernemer is. Hoe Swager hierin staat, dat blijft mij zeker bij.’

 

Bron: Nieuwe Oogst