Bestuurdersnieuws september 2019

Woensdagavond 4 september kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal bij bestuurslid Remco de Vos in Lemelerveld.

  • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
  • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
  • Er is een brief gekomen als vervolg op de zomeravondexcursies over duurzame energie.Deze is/wordt meegenomen in de overleggen met de gemeenten.
  • Jaarvergadering zal plaatsvinden in februari 2020
  • 24 september is er een teambuildingsavond geweest voor alle bestuursleden
  • Afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij het afscheid van Peter Snijders 12/9 jl
  • 23 september was er een informatieavond van oa Vitens over wateronttrekking
  • Bestuurswisselingen en portefeuilleverdelingen worden besproken

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 16 oktober.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.