landschap

Ondernemers de dupe van OZB-tarieven van Gemeente Hardenberg

Dinsdag 29 oktober is door het College en de Raadsleden de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting 2020/2022 besproken. Onderdeel hiervan is uiteraard de inkomsten uit de OZB. Juist op dat punt wilde Gerrie Kleene van LTO Vechtdal hen graag even meenemen naar de ontwikkelingen van de tarieven die worden gehanteerd. Want hierin is een enorme scheefgroei ontstaan de laatste jaren en dit treft alle ondernemers in de Gemeente Hardenberg!

Dit jaar bestaat de gemeente Hardenberg uit 88% ‘gewone burgers’ en maar 12% is MKB-er. Deze laatste groep, bestaande niet alleen uit midden- en klein bedrijven maar ook de gehele agrarische sector!, brengt 52%, dat is meer dan de helft van de totale OZB-opbrengst in het laatje van de gemeente.
Gemeenten mogen sinds 2008 de OZB-tarieven zelf bepalen. Daarnaast geldt er geen maximale differentiatie of voorgeschreven verhouding tussen burgers en bedrijven meer. Hier gaat het volgens ons agrariërs en het MKB, dan ook goed mis. Tijd om in te spreken namens alle ondernemers, vond Gerrie Kleene van LTO Vechtdal! De tarieven blijven immers maar procentueel stijgen en de scheefgroei wordt daardoor versterkt.

Deze scheefgroei van de OZB-tarieven is een doorn in het oog voor de MKB-ers en agrariërs, immers deze laatste groep is in ieder geval niet in staat om te verhuizen met de boerderij naar een goedkopere gemeente. Het argument wat de gemeente Hardenberg gebruikt voor de OZB-tariefhantering is dat bedrijven hogere lasten kunnen doorberekenen aan hun afnemers en zo ook uiteindelijk bij de burgers. Maar dat gaat niet voor alle bedrijven op, in o.a. de land-en tuinbouw wordt er veel gewerkt met langdurige contracten met vastgestelde prijzen of met dagprijzen. Agrariërs kunnen niet werken met een hogere vraagprijs voor hun producten. ‘U mag best weten dat wij op ons bedrijf nog met dezelfde melkprijs werken als mijn vader in de 70 en 80-er jaren’, aldus de voorzitter van LTO Vechtdal.

In 2016 zijn hierover ook al gesprekken gevoerd waaruit naar voren kwam dat de raad het zinvol en relevant vond om de scheefgroei bij te werken. Dat jaar werd dit ingezet maar echter één jaar later is alles weer in de vergetelheid geraakt en steeg de scheefgroei helaas weer gestaag. Onvoorstelbaar, vindt LTO Noord, afdeling Vechtdal!
Hoog tijd dus om met heldere taal en vastgestelde feiten in te spreken bij de raadsvergadering, en dat deed Gerrie Kleene! Na haar duidelijke verhaal, sloot ze af met een vijftal punten wat volgens LTO Vechtdal, en een groot deel van de MKB-sector, veranderd moet worden aan de bepaling van de OZB-tarieven.

Bekijk hier de vergadering van 29 oktober