Bestuurdersnieuws oktober 2019

Woensdagavond 16 oktober kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal bij Oons Stekkie te Ommerkanaal.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
 • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • De jaarvergadering is op 13/2/2020
 • Er is een afvaardiging van het bestuur naar de opening van de twee bruggen in Gramsbergen geweest
 • 22/10 was er een OZB avond voor alle gemeentes in de Hongerige Wolf
 • Actie 28/10 bij provinciehuis is goed verlopen en goed georganiseerd. Ook het gewenste resultaat werd bereikt, intrekken van de stikstofregels van de provincie.
 • 18/11 wil de gemeente Dalfsen met alle landbouwers in gesprek
 • De voorbereidingen voor de huiskamerbijeenkomsten in november zijn in alle volle gang
 • De dilemma’s in de melkveehouderij worden uitgebreid besproken
 • Bijeenkomst voor alle pluimveehouders in Overijssel was een geslaagde avond met zo’n 60 personen. Er was een afvaardiging van de vakgroep aanwezig.
 • De pilot waterwingebied voor de bollenteelt werd aangekaart en bestuurslid Martin Trip lichtte dit verder toe
 • De impact van de eerste actiedag op 1 oktober wordt besproken, zowel alle reacties en gevolgen als de stortvloed op social media.
 • De kinderen van CNS Ommerknaal zijn namens LTO Vechtdal bedankt voor een ludieke traptrekkeractie. Want dankzij hun hebben wij als LTO Vechtdal dit mooie filmpje online kunnen zetten en veel bereik weten te behalen.
 • De maandelijke LTO Vechtdal column in Weekblad De Toren is nu ook online terug te vinden op een eigen blog-pagina.

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 4 december.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.