Bestuurdersnieuws december 2019

Woensdagavond 4 december kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal bij Oons Stekkie te Ommerkanaal.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
 • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • De jaarvergadering is op 13/2/2020
 • De (onvrede over de) uitspraken van Calon worden besproken
 • 12 december was een filmavond waarbij de film Veearts Maaike werd vertoond in de Caroussel in Ommen
 • 9 december was er een bijeenkomst over de brug in Junne, een afvaardiging was er aanwezig
 • 12 februari is er een BHV-cursus bij LMB Prins
 • Er is bij de provinciale staten ingesproken over de dassenschade; er is bereikt dat de schadevergoedingen opnieuw worden bekeken.
 • Er is een gesprek bij de gemeente geweest over de RES (RegionaalEnergie Strategie)
 • Belastingverhoging van WDOD en Vechtstromen komt aan bod, helaas kunnen wij hier niks aan veranderen. Volgens jaar worden de financiën vherverdeeld en is er invloed op uit te oefenen.
 • Bart Jaspers Faijer wethouder in Ommen is 11 december op bezoek geweest bij een aantal bedrijven met een afvaardiging van het bestuur.
 • De huiskamerbijeenkomsten zijn goed verlopen! Mooie opkomsten, wel viel op dat niet iedereen die toegezegd had, aanwezig was.
 • Er is veel gesproken over wat LTO doet en wat er zou gebeuren als LTO er niet zou zijn, ook werd genoemd dat de afschaffing van de productschappen grote invloed heeft op het beleid.
 • De leden zijn positief over de regionale afdelingen, minder over LTO-Nederland.
 • Er is een bijeenkomst georganiseerd over ondermijning (=verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft)samen met de gemeente en politie in Dalfsen.De opkomst was groot.
 • We laten de contributie voor 2021 hetzelfde
 • Paul ter Haar, Henk van Roekel en Bert Ruitenberg zijn aftredend het komende jaar.

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 15 januari 2020.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.