Bestuurdersnieuws januari 2020

Woensdagavond 15 januari kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal bij Oons Stekkie te Ommerkanaal.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
 • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • De jaarvergadering is op 13/2/2020
 • 27 febr. is er van 10-14 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd door het waterschap
 • Op 27 jan. is er een avond voor de plantaardige sectoren, georganiseerd door het Waterschap Vechtstromen i.c.m. VVB, dit geldt ook voor verlenging van de spuitlicentie.
 • Herbert Oldehinkel (SVP) heeft ook namens LTO ingesproken bij de gemeente Hardenberg inzake Erven met Kwaliteit.
 • Wij zijn op zoek naar nieuwe columnisten voor de maandelijkse column in Weekblad De Toren! Lijkt het je leuk om +/- 3 keer paar jaar een agrarische column namens ons te schrijven in Weekblad De Toren, laat het ons dan weten via info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • Jaarverslag is weer gemaakt, Henk heeft uitleg gegeven. Kascontrole komt nog
 • Portefeuillehoudersnieuws en bestuurdersnieuws komen aan bod
 • Bestrijding van de processierups wordt in de gaten gehouden
 • Het bollenconvenant heeft nu 2 keer 3 jaar gelopen, het derde cluster volgt.
 • In Balkbrug komt een tunnel, gevolgen voor het landbouwverkeer worden in de gaten gehouden
 • Herman Hemstede zit in de stuurgroep Junne

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 26 februari 2020.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.