Waar hebben wij ons als bestuur in 2019 mee bezig gehouden

Donderdag 13 februari organiseren wij onze jaarvergadering en zijn onze leden vanaf 20.00u van harte welkom bij De Hongerige Wolf in Stegeren.

Zie hieronder een beknopte opsomming van de onderwerpen waar wij als LTO Vechtdal bestuur ons mee bezig hebben gehouden in 2019!

 • Huiskamerbijeenkomsten organiseren
 • Ledenwerving
 • Inspraak in gemeenteraadsvergaderingen
 • Overleg geweest met B&W ‘s
 • Jaarlijkse fietstochten
 • Vrouwenavond georganiseerd
 • Ontwikkelingen rondom Engbertsdijkvenen
 • Omgevingsvisie Overijssel.
 • Aanleggen akkerranden
 • Informatie avonden OZB aan raadsleden
 • het platform voor Stil Leed op het Platteland “Boer&Toekomst”verder uitgerold
 • Communicatie naar leden onder aandacht brengen van onze Website
 • Contact met Stichting Vitaal Platteland, Ondernemershuis Hardenberg, Waterschappen, enz
 • Faunabeheer en landbouwverkeer
 • Portefeuillehouderbijeenkomsten
 • Bijscholingen en teambuildingsavond
 • Energie avonden georganiseerd
 • Met LTO Stand op open dagen bij bedrijven
 • Ontevreden leden bezoeken
 • Zomeravondexcursie bij Foreco
 • Vechtdal Boert Bewust
 • Gebiedsprocessen en N2000 bijeenkomsten
 • Ontwikkelingen Ruimte voor de Vecht
 • Deelname gebiedsprocessen Vecht, Vecht en Beneden Regge
 • Protest actie helpen organiseren bij provincie huis
 • Landelijke protest actie helpen ondersteunen
 • Vechtrijk Gramsbergen
 • Verkorte snelcursus MVH bestuurders
 • Bustour raadsleden Ommen/Dalfsen