Bestuurdersnieuws februari 2020

Woensdagavond 26 februari kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal bij Oons Stekkie te Ommerkanaal.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
 • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • De zomeravondexcursie laten we dit jaar voor wat het is. Wellicht wordt er gekeken naar een alternatief
 • Er zijn nu genoeg columnisten voor de maandelijkse column in Weekblad De Toren. En binnenkort gaat de online weblog ‘Ik geef de pen door aan..’ ook weer van start.
 • Financieel jaarverslag wordt nogmaals besproken, waarna de declaraties aan bod komen, deze worden verhoogd gezien de werkdruk en de financiele middelen die aanwezig zijn.
 • Agendapunten voor het gebiedsoverleg kunnen nog worden aangedragen
 • Markt en Maatschappij, regio Oost, op 26 maart gaat een afvaardiging van het bestuur naar toe
 • Door zeer stroperige procedures staat de ganzenafschot weer onder druk, dit is vooral belangrijk in de buurt van Natura 2000 gebieden, nu is het oude beleid weer van kracht, het duurt nog 6 weken voor er een beslissing volgt. Het is geen landelijke regeling, maar wordt per provincie vastgelegd.
 • Het idee is er om met de drie gemeentes één landbouwagenda samen te stellen. Dit zal de komende tijd verder worden besproken.
 • Informatie m.b.t. de Vechtdalverbinding N340/N48 en N377; houdt Vechtdal Verbinding op de website en Facebook in de gaten en download de bouwapp.
 • De portefeuilles worden herverdeeld na de bestuurswisselingen
 • Op 12 maart wordt voor de gemeente Hardenberg de ondermijningsavond “Boef zoekt boer” gehouden in Veenlust te Bergentheim.
 • De RO-portefeuilles werden besproken
 • De jaarvergadering wordt geëvalueerd
 • BHV-cursus was een succes. deze cursus moet jaarlijks herhaald worden, dus we gaan het ook dit jaar weer regelen. Het zal ook genoemd worden op de huiskamerbijeenkomsten.
 • Hendrieette praat ons bij over de portefeuillehoudersvergadering pluimveehouderij
 • Vechtdal Boert Bewust houdt 6 maart een stickeractie in de supermarkt, hierover is uitleg gegeven,het doel ervan is om de consument bewust te maken van wat ze kopen, is dat een bewuste keus of pakken ze zomaar wat? Zij staan op vrijdag 6 maart in diverse supermarkten in het Vechtdal

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 8 april 2020.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.