Beleid Erven met kwaliteit en de Ervencoach

Begin dit jaar heeft de gemeente Hardenberg het nieuwe beleid voor het buitengebied “Erven met kwaliteit” vastgesteld. Met dit beleid biedt de gemeente stoppende agrarische ondernemers meer mogelijkheden om een andere invulling te geven aan schuren of stallen die leeg komen te staan. Ook biedt het beleid de mogelijkheid om een sloopbewijs aan te vragen.

Een sloopbewijs is een bewijs dat u een schuur wilt gaan slopen of maximaal 6 maanden geleden gesloopt heeft. Een sloopbewijs kunt u verhandelen aan andere partijen die op zoek zijn naar ‘sloopmeters’. Deze ‘sloopmeters’ kan de andere partij dan bijvoorbeeld gebruiken om toestemming te krijgen voor de bouw van een woning. Bent u geïnteresseerd in een sloopbewijs of heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met Dennis Witteveen. Via het telefoonnummer 140523 of via de mail dennis.witteveen@hardenberg.nl.

Tegelijk met het vaststellen van het beleid “Erven met kwaliteit” is de ervencoach in de gemeente Hardenberg begonnen. De ervencoach in de gemeente Hardenberg is Hendry van Ittersum. De ervencoach kan u helpen als u overweegt te stoppen met uw agrarisch bedrijf. Hij kan u wegwijs maken in de regels die er zijn. Hij helpt u ook bij het zoeken naar een passende invulling van een vrijkomend gebouw. Of hij adviseert bij andere vraagstukken waar u tegenaan loopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroenen van het erf, veiligheid of duurzaamheid. Maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken. Hij heeft zicht op alle vormen van ondersteuning bij de vragen waar erfeigenaren mee te maken kunnen krijgen.

De ervencoach is een onafhankelijk en eerstelijns adviseur. Een gesprek met de ervencoach is vrijblijvend, vertrouwelijk en kosteloos. Wilt u weten wat de ervencoach voor u kan betekenen? Bel dan naar 06-57059830 of e-mail naar hvanittersum@stimuland.nl.