Interactieve jaarvergadering

Afgelopen donderdag hadden wij als LTO Noord, afdeling Vechtdal een noodgedwongen primeur! Door de Corona-maatregelen waren we genoodzaakt onze jaarvergadering in digitale vorm te gieten en bij elkaar te komen met onze leden via een Zoom-meeting!

Een geslaagde, digitale samenkomst die strak was georganiseerd en iedereen de mogelijkheid gaf vanuit huis de jaarvergadering te volgen en deel  te nemen aan het gesprek met LTO Nederland voorzitter, Sjaak van der Tak!

Met zo'n 80 deelnemers in een digitaal scherm gevangen heette onze voorzitter Gerrie Kleene iedereen welkom! Het verslag van de voorgaande jaarvergadering wordt kort doorlopen en er werd een oproep gedaan aan de leden om het bestuur te ondersteunen als sparringpartner in moeilijke en uitgebreide dossiers in het Vechtdal!
De resultaten en activiteiten van 2020 werden opgesomd en sommige punten werden uitgelicht, want ondanks de beperkingen door het Corona-virus heeft het bestuur van LTO Noord, afdeling Vechtdal niet stil gezeten en zetten we samen met onze leden het Vechtdal en de agrarische sector op de kaart!

Zo zijn we continu bezig met de ontwikkelingen rondom Engbertsdijkvenen, hebben we energie middagen georganiseerd, zijn we partner en deelnemer van diverse projecten in de regio, hebben we de Sirene-dag in het leven geroepen, zijn we maandelijks terug te vinden in Weekblad de Toren met de column 'De Boer op', zijn er BHV-cursussen georganiseerd en is de landelijke actie 'Boeren pakken uit met Kerst' opgezet vanuit het Vechtdal.

Vervolgens lichtte penningmeester Paula Nijkamp het financieel verslag toe en nam Hans van Eerde het woord na aanleiding van de kascontrole. Daarnaast waren er een aantal bestuursleden aftredend en herkiesbaar, maar zowel Herman Hemstede, Gerrie Kleene, Herman van Dijk als Remco de Vos blijven de komende vier jaar ons bestuur versterken! Arjan Scholten liep het afgelopen jaar al mee met ons, maar is nu ook officieel bestuurslid van LTO Noord, afdeling Vechtdal en zal zich bezig gaan houden met ruimtelijke ordening.

Na een korte pauze was het woord aan Sjaak van de Tak en onze leden om uiteenlopende vragen te stellen en te beantwoorden om zo tot een interessant en verhelderend gesprek te komen en de nieuwe LTO Nederland voorzitter beter te leren kennen. Hij gaf aan graag in gesprek te gaan met agrariërs en we zullen hem vast en zeker terug gaan zien bij ons in het Vechtdal. De uitnodiging is gedaan en de datum is gepland!