Beheerafspraken kreken gewenst

LTO Noord heeft de gemeente Nissewaard dringend verzocht om vooraf duidelijke beheerafspraken te maken voor de geplande kreken Vliegerwetering en Zuidlandse Zoom.

In twee zienswijzen op plannen voor ontwerpwijzigingen waarschuwt de organisatie voor de negatieve gevolgen van de aanleg van kreken voor de grondgebruikers in de omgeving.
‘Nu dreigt het waterschap aan de aanleg te beginnen zonder dat duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen’, zegt voorzitter Gerrit Arkenbout van de lokale agrarische commissie die contact onderhoudt met de gemeente. ‘Goede afspraken zouden een blauwdruk moeten zijn voor later aan te leggen kreken.’

Van eenzijdige aanpassing van afspraken door het waterschap kan geen sprake zijn, laat LTO Noord in haar schrijven weten. Zo voorziet de organisatie dat het verdelen van de bagger op de walkant voor extra onkruiddruk zorgt. En de verplichting om eens in de drie jaar te maaien zou moeten worden veranderd in een jaarlijkse maaiplicht.