Windmolens

Agricafé basis voor energieplan

Agrarische ondernemers in West-Friesland willen met onder andere zonnepanelen op daken en kleine windmolens bijdragen aan de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord. In een Agricafé, gehouden door gemeente Medemblik, kwamen 130 agrariërs met LTO Noord West-Friesland tot deze bijdrage vanuit de land- en tuinbouw aan duurzame energieopwekking tot 2030.

Wat wil een agrariër nu wel of niet als het om het opwekken van duurzame energie gaat? Wat past bij de boer of tuinder, wat past op zijn bedrijf? Daarover hielden gemeenten in West-Friesland in samenwerking met LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en KAVB onlangs een Agricafé in Wognum. De aanwezigen werd gevraagd welke stappen ze de komende jaren in duurzame energie willen nemen en wat ze daarvoor nodig hebben.

‘Als LTO Noord hebben we bij de zeven gemeenten in onze regio al op tijd aangegeven mee te willen praten over de energiestrategie’, zegt afdelingsvoorzitter Arie Schouten. 
‘LTO Noord wil geen zonneweides, dat wilden we duidelijk maken. Dat blijkt ook uit een ledenenquête waarin 97 procent van de leden aangeeft niet voor zonneweides te zijn. Hoe LTO Noord aankijkt tegen de mogelijkheden van duurzame energieopwekking in het gebied, hebben we in het Agricafé gedeeld met de agrariërs uit ons gebied. En de ideeën hierover kwamen praktisch met elkaar overeen.’

Energieregio
Noord-Holland Noord is een van de dertig energieregio’s waarin Nederland is opgedeeld. Per regio wordt een plan, een Regionale Energiestrategie, gemaakt over waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Zo moet worden bijgedragen aan afspraken in het Klimaatakkoord.
LTO Noord regio West hield in januari drie RES-bijeenkomsten voor afdelingsvoorzitters om hen bij te praten over de Regionale Energiestrategieën. Doel was afdelingsvoorzitters input te geven om in de eigen energieregio in gesprek te gaan met de gemeentes over welke vormen van duurzame energie wenselijk zijn.

Aanbod afgestemd 
‘Het potentiële aanbod vanuit de sector hebben we met elkaar afgestemd’, vertelt Erwin Haveman van LTO Noord regio West. ‘Hiermee kunnen bestuurders naar de eigen gemeentes. Zoals Arie Schouten heeft gedaan in onder andere gemeente Medemblik.’
De gemeente werkt nu een strategische notitie uit, waar afdeling West-Friesland haar mening over mag geven. Schouten: ‘Door in het voortraject mee te praten, hopen we dat we op de uiteindelijke notitie niet veel aan te merken hebben, dat die past bij de wensen en mogelijkheden van de agrariërs.’

Bron: Nieuwe Oogst