Vraagbundeling zonnepanelen

Zon op agrarisch dak: advies op maat met energiescan

Bent u boer of tuinder in Drechterland en heeft u plannen voor zonnepanelen op uw dak? In oktober en november organiseerde LTO Noord met de gemeente Drechterland, Rabobank en Liander informatieavonden over zonnepanelen op agrarische daken. Vraagt u zich af of het investeren in zonnepanelen op uw dak(en) haalbaar is? Start dan met een persoonlijke energiescan.

Energiescan
Of investeren in zonnepanelen een verstandige keuze is, is afhankelijk van verschillende factoren. Voor het nemen van dit besluit, kunt u de energiescan van LTO Noord laten uitvoeren. Met deze energiescan krijgt u met een bedrijfsbezoek, inzicht in de financiële haalbaarheid, de mogelijkheden van beschikbare netcapaciteit, het rendement en terugverdientijd van zonnepanelen. Een energiescan kost 300 euro, is maatwerk, onafhankelijk en maakt voor u inzichtelijk of u een gerichte bedrijfsinvestering doet. Meld u hier aan voor de energiescan: www.ltozonopdak.nl.

Openstelling SDE+ subsidie 17 maart
De huidige Subsidie Duurzame Energie (SDE+) gaat nog eenmaal open, namelijk in het voorjaar van 2020. De overheid heeft 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor nieuwe aanvragen, met als doel het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie te compenseren. 

Vanaf dinsdag 17 maart wordt de SDE+ subsidie weer opengesteld voor aanvragen. Heeft u plannen voor het plaatsen van zonnepanelen? Wees er zo snel als mogelijk bij op 17 maart, want de aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Door de enorme hoeveelheid aanvragen in vorige rondes, wordt een aanzienlijk deel van de aanvragen afgewezen omdat de subsidie snel overvraagd wordt.