Rat

Inventarisatie rattenschade

LTO Noord-bestuurder Kees Nieuweboer wil dat er een meldpunt komt om de rattenschade in kaart te brengen. Tien agrariërs in West-Friesland meldden de afgelopen dagen ernstig hinder te ondervinden van het ongedierte op hun percelen.

Vooral melkveehouders die mais hebben ingezaaid, hebben veel last van vraatschade. Nieuweboer: ‘Twee van hen moesten al voor de tweede keer opnieuw inzaaien om de lege plekken te vullen.’

Het faunafonds keert vooralsnog geen vergoeding uit voor rattenschade. ‘Daarom is het goed om alle meldingen te inventariseren om zo de grootte van deze problematiek in beeld te brengen. Ook bollentelers hebben er bij het planten last van, heb ik al van verschillende kanten vernomen. En van loonwerkers hoorde ik al dat ze dit jaar veel meer ratten zien langs de sloten.’

Volgens Nieuweboer is het gebrek aan mogelijkheden om de ratten te bestrijden het grootste probleem. ‘Op het eigen erf kunnen we nog wat uitrichten, maar daarbuiten staan we machteloos.’

Bron: Nieuwe Oogst