Dick Smal Koggenland West-Friesland

Vijf vragen aan: Dick Smal

In de rubriek ‘Vijf vragen aan … ‘ kunt u kennismaken met de bestuursleden van LTO Noord afdeling West-Friesland. Zij stellen zichzelf voor, vertellen over de afdeling en wat zij voor u als lid doen.

Een vreemde kwast binnen een bestuur van agrarische ondernemers, soms loopt het leven wel eens anders dan je van een agrariër verwacht. Na 22 jaar was het voor mij tijd een switch te maken in mijn werk. Ik wilde wat meer van het erf af en meer tijd om te reizen. Maar hoe maak je meer tijd in je jaarlijkse schema van tulpen telen en tulpen broeien? De tulpenteelt zette ik aan de kant en kocht mijn bollen voor de broeierij aan. Diezelfde zomer rolde ik bij toeval in het schilderwerk wat ik nu alweer 13 jaar met veel plezier doe. Twee jaar geleden kon ik mijn bedrijf voor 3 jaar verhuren en schilder nu jaarrond. 

Als schilder zit je dan na 35 jaar als afgevaardigde van de onderafdeling Koggenland in het afdelingsbestuur West-Friesland. 35 jaar geleden in het bestuur van de agrarische jongeren begonnen, doorgestroomd in het bestuur van LTB, WLTO, LTO Noord afdeling Koggenland. Zelf hou ik me meer bezig op gemeentelijk niveau, maar het is goed regelmatig overleg te hebben met het bestuur van de afdeling West-Friesland. Meedenken en -praten over standpunten die LTO Noord inneemt richting gemeente, provincie en landelijke politiek. 

Actueel binnen het bestuur zijn energie, waaronder zonneweides en windmolens, maar ook het project Veilig Buitengebied waar onlangs in Koggenland de kick off was. 

De toekomst van het bestuur zal zijn meer doelgericht problemen oplossen met betrokken leden uit het gebied. Dit gaat heel goed met superondersteuning vanuit Haarlem. Hier zitten mensen die heel goed de toekomstige beleidsstukken zoals bestemmingsplannen kunnen uitpluizen, beoordelen en zo nodig bezwaar maken.

Het is mooi als je mede door LTO Noord en mensen in de gemeenteraad met hart voor de agrarische sector een zonneweide tegen hebt kunnen houden. Ik merk wel dat het aantal agrarische mensen binnen de gemeenteraad afneemt. Dit is wel heel jammer en het kost dan ook meer moeite in de toekomst om draagvlak te krijgen vanuit de gemeenteraad.

Ik hoop dat in de toekomst jonge ondernemers en potentiële leden zich meer verplicht voelen zich aan te sluiten bij LTO. Ik begrijp ook wel dat je het niet altijd eens bent met hoe het gaat maar dat betekent niet dat je de andere kant op moet kijken en denken: het wordt toch wel geregeld, ook als ik geen lid ben. De lasten dragen en naar oplossingen zoeken kunnen we beter samen doen, sluit je aan of nog beter: zet je in voor je eigen belangen. 

Groet, Dick Smal