Jaarvergadering West-Friesland op 17 november (online)

LTO Noord-afdeling West-Friesland houdt haar jaarvergadering op dinsdag 17 november. Gezien de coronasituatie hebben we moeten besluiten deze online te houden via Zoom.

Na de jaarvergadering wordt een presentatie gegeven over het Landbouwportaal Noord-Holland dat vanaf 29 oktober weer open is gegaan voor subsidieaanvragen.
U vindt op het portaal kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het Landbouwportaal.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

20.00 uur Opening door de voorzitter
20.10 uur Jaarvergadering
20.40 uur  Presentatie Landbouwportaal Noord-Holland
21.15 uur   Afsluiting

De agenda voor de jaarvergadering, het verslag van de jaarvergadering op 19-11-2019 en het Jaarverslag 2020 treft u onder dit bericht aan. 
De financiële stukken zijn u per mail toegestuurd en ontvangt u ook per post.
Ontvangt u alle stukken voor de jaarvergadering liever per post dan kunt u een mail sturen naar mvdiesen@ltonoord.nl

Vragen over de stukken of de financiën kunt u vooraf aan ons mailen (mvdiesen@ltonoord.nl).

De jaarvergadering vindt plaats via Zoom. De link om deel te nemen is al aan u gemaild.
Heeft u de mail niet ontvangen of is uw mailadres niet bij ons bekend, stuur dan een bericht naar mvdiesen@ltonoord.nl.

De stukken voor de jaarvergadering vindt u hier:
Agenda voor de jaarvergadering
Verslag van de jaarvergadering op 19-11-2019
Jaarverslag 2020