Voorlichtingsbijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied

  • West-Friesland

Veilig wonen en werken willen we allemaal. Kom op dinsdagavond 10 mei naar de voorlichtingsbijeenkomst in Hensbroek over drugsproductie in het buitengebied.

Produceren drugs

Op deze avond leer je signalen herkennen en krijg je uitgebreide informatie over dit onderwerp van LTO Noord, Meld Misdaad Anoniem en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied en leer de signalen én de geur van drugs herkennen. Deelname is gratis.

Datum: Dinsdag 10 mei 2022
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur
Locatie: Dorpshuis De Oude School, Dorpsweg 70, Hensbroek

Aanmelden kan via www.nhdrugsalert.nl/events

Drugsproductie in Noord-Holland

Een voorbeeld van criminaliteit in buitengebieden is de verhuur van grote, leegstaande en afgelegen schuren aan criminelen. Al dan niet onder valse voorwendselen. In de schuur wordt vervolgens hennep geteeld of synthetische drugs geproduceerd. Onlangs werden ook in Koggenland productiemiddelen voor drugs aangetroffen. Verhuurders lopen flinke risico’s door het oneigenlijk gebruik van hun panden. Denk aan brandgevaar, (dreiging met) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit en schade aan de panden.

Over het ‘Programma Veilig Buitengebied’

In het gehele land is sprake van toenemende criminaliteit in de buitengebieden. Ook in Noord-Holland. Daarom zijn verschillende gemeenten, in samenwerking met o.a. LTO Noord, Meld Misdaad Anoniem en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) gestart met het ‘Programma Veilig Buitengebied’. Zo willen we gezamenlijk criminaliteit aanpakken en een veilige leef-en werkomgeving creëren voor ons allemaal.

Met elkaar criminaliteit aanpakken

Wil je weten hoe jij zelf kunt bijdragen en criminaliteit kunt aanpakken, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op 10 mei in Hensbroek en meld je aan.