trekker

Arie Schouten: Landbouwverkeer in dorpskernen

Het komt de laatste tijd vaker voor, dat ik als portefeuillehouder verkeer en vervoer word uitgenodigd voor overleg op één van de gemeentehuizen in West-Friesland. Het gaat dan vooral over de vervoersbewegingen van landbouwverkeer in de dorpskernen. Er komen van inwoners klachten binnen over de snelheid van de tractoren en de zwaarte van de vrachten die ze vervoeren.

Het is een feit dat we gebruik maken van die wegen door de zgn. reizende kramen die we in de regio hebben. Niet alleen voor tulpen, maar ook voor bloemkool en broccoli is men op zoek naar vers land. Dat wordt gehuurd van bijvoorbeeld melkveehouders, die op hun beurt de compensatiegronden weer gebruiken om gras te oogsten of hun vee er te laten grazen. Dat veroorzaakt de nodige bewegingen.

Dit keer was ik op bezoek in het gemeentehuis van Medemblik om over het doorgaande verkeer in de kern Opperdoes te praten. De Nieuweweg is een veel gebruikte noord-zuid verbinding tussen de Wieringermeer en West-Friesland. De omwonenden ondervinden de nodige overlast .
Het liep zelfs een keer zo hoog op dat er volgens een chauffeur met een windbuks op de tractor geschoten was. Gelukkig zonder gevolgen, maar het was wel aanleiding voor de gemeente om naar de situatie te kijken.

De weg inrichten volgens het duurzaam veilig principe zou soelaas moeten bieden. Vaak worden er dan maatregelen genomen zoals wegversmallingen, drempels of andere optische signalen, die ervoor moeten zorgen dat de snelheid afneemt.
Het bureau dat de opdracht had gekregen om een en ander te realiseren, had ons gevraagd mee te praten over eventuele oplossingen. Ik heb namens LTO Noord meegedeeld dat we dat op prijs stellen.
Het is heel praktisch om in een vroeg stadium aan tafel te zitten. Je kan op die manier alternatieven aandragen voor bijvoorbeeld drempels. Want als die eenmaal gerealiseerd zijn, krijg je ze niet snel weer weg.
Ook heb ik aangegeven dat het voor een korte periode is. Dat komt omdat de provincie Noord Holland heeft aangekondigd dat ze de parallelweg naast de Markerwaardweg door willen laten lopen vanaf de rotonde Opperdoes/Medemblik richting Wieringermeer.
Iedereen vindt dat ook dé oplossing voor de overlast. Wel hebben we afgesproken dat we als LTO Noord onze leden verzoeken om tot die tijd rekening te houden met de aanwonenden van de Nieuweweg.

Uit de praktijk blijkt gewoon dat als de snelheid in acht wordt genomen, dat men dan de zwaarte van de vrachten heel anders ervaart.
We zullen er in elk geval alle aandacht aan schenken in onze nieuwsbrief, deze blog en overal waar ik het kan laten horen. En ook omdat er in West-Friesland vele dorpskernen zijn, waar men de snelheid behoort aan te passen.

Arie Schouten

Arie Schouten

Voorzitter LTO Noord afdeling West Friesland

Naar alle weblogs van Arie Schouten

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.