koeien

LTO springt op de bres voor Kampereiland

‘Gaat u als provincie een sterfhuisconstructie voeren ten aanzien van de Kampereilanden?’ Die vraag stelde voorzitter Antoon Kanis van LTO Noord West Overijssel aan de Statenleden tijdens een vergadering van de hoorcommissie omgevingsvisie en verordening.

Kanis verwoordde de angst van de boeren dat zij het slachtoffer worden van de veranderende waterveiligheid in de polders bij Kampen. Hij wil van de provincie meer duidelijkheid hierover en vooral waarom er niet eerder met de boeren is gesproken.

Overvallen
Boeren op Kampereiland voelen zich overvallen door een passage in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Daarin staat dat ze te maken krijgen met een lagere mate van waterveiligheid. Kapitaalsintensieve investeringen zijn volgens de provincie ongewenst.

Terpen

Op de Kampereilanden staat een deel van de boerderijen op terpen. Dat geldt niet voor nieuwe gebouwen en de bedrijven die zich in de vorige eeuw in de polders hebben gevestigd. ‘In die periode was de beleving bij zowel de boeren als de overheid niet zo dat er sprake was een groot waterveiligheidsrisico’, aldus Kanis.

Bijna-dijkdoorbraak
In 2012 was er een bijna-dijkdoorbraak die bewoners en overheid wakker schudde. Hoewel het waterschap aan de slag ging met achterstallig dijkonderhoud kregen bewoners ook voor het eerst te horen dat ze in de toekomst rekening moesten houden met een lager waterveiligheidsniveau.
In de Omgevingsvisie staat nu dat het gebied wettelijk buitendijksgebied is en dat het risico voor overstroming bij de bedrijven en bewoners ligt. Kapitaalsintensieve investeringen worden geweerd. ‘Dat betekent dus op den duur het einde van de bedrijven’, stelt Kanis.

Bron: Nieuwe Oogst