taakverdeling

‘Inzetten voor een eerlijke kans voor boeren en tuinders’

‘Boeren en tuinders moeten een eerlijke kans krijgen om het bedrijf in de toekomst te kunnen voortzetten zonder een wirwar aan regelgeving’, zegt de 24-jarige Arjen Kroes. Met die reden is hij onlangs toegetreden tot het bestuur van LTO Noord-afdeling West Overijssel.

Kunt u zichzelf voorstellen aan de lezers van Nieuwe Oogst?
‘Mijn naam is Arjen Kroes. Samen met mijn ouders run ik een melkveebedrijf in Mastenbroek met 115 stuks melkvee en bijbehorend jongvee.
‘Daarnaast hebben wij een zorgboerderij waarbij wij verschillende vormen van zorg aanbieden aan ongeveer honderd cliënten. Wij hebben in totaal ongeveer 25 werknemers in dienst.’

U werkt ook als docent?
‘Ja, naast de werkzaamheden op ons bedrijf werk ik als docent Melkveehouderij bij Aeres MBO Emmeloord. Verder volg ik, in navolging van mijn studie Agrarisch Ondernemerschap aan Aeres Hogeschool Dronten, een opleiding tot docent. Dat doe ik bij Wageningen University & Research. Ik hoop deze opleiding komende zomer af te ronden.’

Hoe komt u terecht bij LTO Noord-afdeling West Overijssel?
‘Een oud-bestuurder benaderde mij voor een bestuursfunctie. Het is belangrijk dat een organisatie als LTO Noord er is voor boeren en tuinders. De vereniging behartigt de belangen van agrarische ondernemers en zorgt ervoor dat wij een stem hebben richting de overheid en de politiek. Als bestuurder wil ik daar graag aan bijdragen. De komende periode ga ik als algemeen bestuurslid meedraaien. Na het afronden van mijn studie ga ik mij inzetten voor specifieke onderwerpen en thema’s en zal ik een portefeuille toebedeeld krijgen.’

Hebt u bestuurlijke ervaring?
‘Ik ben voorzitter van Plattelands Jongeren Kampen (SKIK), een club voor jongeren van het platteland rondom Kampen. Wij organiseren veel activiteiten, zoals keetraces en trekkerpuzzeltochten.’

Waar wilt u zich vooral voor inzetten?
‘Ik wil mij inzetten voor de toekomst van agrarische ondernemers. Het is belangrijk dat zij een eerlijke kans krijgen en het bedrijf in de toekomst kunnen blijven voortzetten zonder een wirwar aan wet- en regelgeving.

Bron: Nieuwe Oogst