Jeljer Wynia

‘Landjepik niet grootschalig’

Als er door boeren in gemeente Staphorst al aan ‘landjepik’ wordt gedaan, dan is dat niet op grote schaal en ook niet met slechte bedoelingen. Dat stelt Klaas Piel namens LTO-afdeling West-Overijssel.

RTV Oost berichtte recent over het vermeende landjepik door boeren. Zij zouden sloten illegaal dichtgooien en de aangrenzende bermen inzetten als landbouwgrond. Een natuurliefhebber kaartte de kwestie aan bij de regionale zender en gemeente Staphorst.
Piel heeft de berichtgeving met verbazing gelezen en stoort zich aan de beeldvorming die wordt gecreëerd. ‘Er wordt gesuggereerd dat boeren meters bijpakken om er geld aan te verdienen, maar daar is geen sprake van. Als het al gebeurt, levert dat heus niet veel op. Mijn eerste gevoel zegt: dit is uit goede bedoelingen gedaan.’
Volgens Piel is niet duidelijk op wat voor schaal dit zou gebeuren. ‘En ook niet in hoeverre het bewust of onbewust is en of het om sloten of greppels gaat. Er zijn wel greppels die grenzen aan zandwegen waar de gemeente beperkt onderhoud pleegt. Het kan zijn dat boeren daar de grond hebben geëgaliseerd en onkruid hebben weggemaaid uit bermen. Je wilt namelijk niet dat dit overwaait naar boerenland.’

Piel heeft inmiddels contact gehad met de gemeente. Na de zomer volgt overleg over de kwestie.

Bron: Nieuwe Oogst