waterwingebied

LTO zet deskundige in om effecten waterwinning zichtbaar te maken

De gevolgen van waterwinning in Twente bij Vriezenveen en Mander worden onderschat. Volgens Cees van den Akker, emeritus hoogleraar Hydrologie, reiken de effecten van het winnen van grote hoeveelheden drinkwater veel verder dan de enkele kilometers die in het Milieu Effect Rapport (MER) staan. LTO Noord heeft gebruikgemaakt van de specifieke kennis van Van den Akker voor haar zienswijze op het MER.

In vrij afwaterende gebieden kan het huidige grondwaterregime tot op 7 kilometer verstoord raken, waarschuwt Van den Akker. Dat heeft gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. Zowel de gevolgen van een nieuwe winninglocatie bij Vriezenveen als het effect van het terugbrengen van de onttrekking van drinkwater bij Mander zijn volgens LTO Noord niet duidelijk.

Vraagtekens
Van den Akker zet vraagtekens bij veel onderdelen van het MER. LTO Noord wil daarom eerst duidelijkheid daarover voordat een keuze wordt gemaakt tussen de mogelijke waterwinlocaties. Waterbedrijf Vitens wil jaarlijks 6 tot 7 miljoen kuub drinkwater extra winnen in Twente.
‘Wij vinden het essentieel dat de effecten van de waterwinning op het landbouwkundig gebruik nauwkeurig in beeld worden gebracht’, schrijft LTO Noord. ‘Dat moet per locatie en per te onttrekken hoeveelheid.’
De organisatie vindt dat tijdens de winning ook een gedegen monitoringsprogramma nodig is.

Droogte- en natschade
Het MER bevat volgens LTO Noord ook een systeemfout. Bij verschillende locaties worden droogteschade en natschade met elkaar verrekend. Dat kan niet, omdat deze schades veelal op verschillende plekken optreden en dus bij verschillende agrarische bedrijven terechtkomen.

Beschermingszones
Daarnaast is LTO Noord bezorgd over de beschermingszones die om de winlocaties worden ingericht. Die zones kunnen gevolgen hebben voor het agrarisch gebruik als daar minder mag worden bemest of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt. ‘Het verbouwen van agrarische gewassen moet daar mogelijk blijven’, benadrukt de organisatie.

Inklinking
Afdelingsbestuurder Gerhard Hoff uit Vriezenveen maakt zich intussen zorgen over wat komen gaat. ‘We zitten hier op veenachtige grond. Als je water onttrekt, krijg je inklinking. Dat heeft gevolgen voor zowel de zetting van gebouwen als het grondgebruik. Dan krijgen we droogteschade. Maar over mogelijke schadevergoeding hoor ik geen goede verhalen.’

Bron: Nieuwe Oogst