Twentekanaal

Online-bijeenkomst Droogte, bodem en water

De besturen van LTO Noord afdelingen Noord Oost Twente, Zuid Twente en West Twente nodigen u van harte uit voor een online-ledenbijeenkomst.

Datum: woensdag 25 november 2020
Aanvang: 20.00 uur (tot circa 21.30 uur)

We hebben bijna allemaal met droogte, bodem en water te maken. In deze bijeenkomst willen we aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden op het terrein van water. Hiervoor zijn 3 inleiders uitgenodigd om u bij te praten en uw vragen te beantwoorden.

  • Stefan Nijwening, innovator bij waterschap Vechtstromen en Robert de Lenne, droogtecoördinator bij Waterschap Vechtstromen vertellen kort iets over de toenemende droogte in Nederland en de gevolgen daarvan voor de zoetwaterbeschikbaarheid.
  • Boike Damhuis van Veha Plastics, vertelt over hun nieuwe druppelirrigatiesysteem voor mais en andere gewassen. De ontwikkeling van dit systeem is een resultaat van Twente Groeit, een netwerkorganisatie op het raakvlak van Food, Agri en Techniek.
  • Jurgen Neimeijer, regiocoördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, geeft tekst en uitleg over subsidiemogelijkheden voor agrarische bedrijven in het kader van DAW.

Om deel te nemen kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een link naar de online ZOOM-bijeenkomst. Een kwartier voorafgaand aan de bijeenkomst is iemand aanwezig om zo nodig te helpen bij het inloggen.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met de contactpersoon van uw afdeling:

(West Twente) Martin Immink, 06 - 46509604

(Zuid Twente) Erny Bergman 06 - 41210606 of Henk Bronninkreef 06 - 10619968

(Noord-Oost Twente) Martin Oldenhof, 06 - 23102783

Graag tot ziens op woensdag 25 november!

De besturen van LTO Noord afdelingen Noord Oost Twente, Zuid Twente en West Twente