ringmus

Gratis nestkast voor ringmus in gemeente Twenterand

Boeren en burgers in gemeente Twenterand mogen op initiatief van De Groene Loper Twenterand en LTO Noord gratis een nestkast aanvragen voor de ringmus, een beschermde soort in Overijssel.

Om de ringmus zoveel mogelijk nestgelegenheid te bieden, zijn 250 nestkasten beschikbaar, waarvan 100 voor boeren. Het initiatief is ontstaan door een samenwerking met de boeren via het Ondernemersfonds Twenterand en door een bijdrage uit het IJsvogelfonds.

Meer informatie en bestelmogelijkheid hierover, klik hier...

Bron: Nieuwe Oogst