Glastuinbouw wil op Warmtelinq

  • Westland
  • Midden Zuid-Holland

De gemeentelijke samenwerkingsverbanden Westland en Oostland hebben een convenant ondertekend dat moet leiden tot aansluiting op Warmtelinq. Dat is een leiding voor het transport van CO2-vrije warmte van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

_16B6084

Met de aansluiting zouden de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland verder kunnen verduurzamen in de toekomst. Het convenant werd door gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Westland, Zuidplas en Zoetermeer gesloten met Gasunie, de provincie en het Rijk.

Uit studies is gebleken dat warmte uit het Rotterdamse havengebied nodig is om de glastuinbouwclusters in Westland en Oostland volledig te kunnen verduurzamen. De tuinders in deze gebieden lopen voor wat betreft aardwarmteprojecten. De beschikbare aardwarmtebronnen zijn echter onvoldoende om de volledige warmtevraag van de glastuinbouw te dekken.

In Westland kunnen gemeente, glastuinbouwondernemers en Warmtenetwerk Westland (WnW) door aan te sluiten op Warmtelinq het zogeheten Warmtesysteem Westland verder ontwikkelen.

De partijen tekenen voor een gezamenlijke besparing van zo’n 200 miljoen kuub aardgas en 350.000 ton CO2 per jaar.

Wethouder Pieter Varekamp (VVD) van gemeente Westland: ‘Een aantakking op Warmtelinq is een belangrijke stap in de duurzame ambities van het Westland. Dit zorgt ervoor dat de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving, naast de bestaande aardwarmtebronnen, in de toekomst ook gebruik kunnen maken van CO2-vrije warmte als een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van aardgas.’

Oostland

De Oostland-gemeenten streven ernaar om uiterlijk in 2050 1.680 hectare kas en 120.000 woningen van het aardgas af te krijgen. Om dat te realiseren, is CO2-vrije warmte een van de mogelijk opties.

‘Warmtelinq biedt een geweldige kans om extra restwarmte in Oostland te krijgen, naast de bestaande leiding die al circa 280 hectare kas van warmte voorziet. In combinatie met aardwarmte kunnen we hiermee de glastuinbouw verduurzamen’, zegt wethouder Jan-Willem van den Beukel (CDA) van Gemeente Lansingerland.

Met het convenant concretiseren de samenwerkende partijen de benutting van restwarmte verder. Verwacht wordt dat de vraag naar CO2-vrije warmte uit de haven op termijn groot wordt. Rapporten voorspellen dat meer dan de helft van de warmtevoorziening via warmtenetten gaat plaatsvinden.


Bron:

Nieuwe Oogst