Jaarvergadering 2017

Ter Idzard - Tijdens een goed bezochte ledenavond in De Bult in Ter Idzard heeft LTO Noord Weststellingwerf afscheid genomen van vice-voorzitter Aad Kester. Een baken van rust in roerige tijden en na een bestuursperiode van 8 jaar een lopend archief met kennis van heel veel zaken, aldus medebestuurslid Rommert Jorritsma. 

Kester was betrokken bij de voorbereidingen van het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied in eigen gemeente, maar had daarnaast veel overleg met buurafdelingen en gemeenten over Tennet, de rewilding van het Drents Friese Wold en de race van de Maatschappij van Weldadigheid om op de Unesco Werelderfgoedlijst te komen. Een soort minister van Buitenlandse zaken die we zeker gaan missen, vond Jorritsma. Aad Kester sprak zijn bezorgdheid uit over de ambtenarenwereld die hij met het Unesco verhaal had leren kennen. Er wordt over de landbouw geregeerd, niet gehinderd door enige kennis, ondervond hij. Hij deed een oproep aan de LTO leden om met elkaar een vuist te blijven maken als agrarische sector. Arjan Schoonhoven uit Nijeholtwolde vult het bestuur weer aan. Harm Bergman en Anne-Marie van der Geest werden voor een periode van vier jaar herkozen. 

Aad Kester leidde de vergadering omdat voorzitter Hans Hoekstra elders verplichtingen had. Hij riep de leden op om zich aan te melden voor het project ‘Schoon erf, schoon water’ dat binnenkort in onze regio van start gaat. Het gezamenlijke project van Provincie, Wetterskip, AJF en LTO streeft naar 80% reductie van de erfafspoeling, water dat in het oppervlaktewater terecht komt. Om dit te bereiken moeten 1800 boeren in Friesland mee doen en hun erf laten beoordelen op verbeterpunten. 

Momenteel krijgt LTO Noord signalen dat, o.a. door lage prijzen en onduidelijke ontwikkelingen wat betreft fosfaatmaatregelen, sommige boeren in een sociaal isolement komen en daardoor hun vee kunnen verwaarlozen. In elke afdeling is daarom een sociaal contactpersoon aangewezen die deze mensen kan doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties. In Weststellingwerf heeft Hans Hoekstra deze taak op zich genomen. 

Penningmeester Harm Bergman had de financiën prima op orde. Ondanks een klein ledenverlies door onvrede over de fosfaatmaatregelen die door de landelijke regiegroep zijn genomen, kon de contributie op hetzelfde niveau blijven. Met vier nieuwe leden erbij komt het aantal LTO leden op 260. 

Na de pauze probeerde ondernemerscoach Sieto van Houten uit Appelscha duidelijkheid te scheppen in het woud van regelingen en bonussen dat moet leiden tot een vermindering van de fosfaatproductie in Nederland. In de praktijk betekent dit dat er dit jaar 160.000 koeien geslacht of geëxporteerd moeten worden.