akker

Ledenavond thema: Eigen eiwit eerst!

Locatie
KTC (VIC) Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld
Tijd
20:00 - 22:30 uur

LTO Afdeling Woerden en VVB De Eendracht organiseren samen een avond met het thema 65% eiwit van eigen bodem. Deze avond wordt in samenwerking met PPP Agro advies georganiseerd.

Kringlooplandbouw zal de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen op onze melkveebedrijven, Minister Carola Schouten streeft ernaar om dit in 2030 rond te hebben. Ook de zuivelondernemingen hebben dit inmiddels opgepakt en opgenomen in hun praktijkreglement. Een onderdeel van de kringlooplandbouw is het % eiwit van eigen land.

Dit onderwerp zal tijdens de avond uitgebreid aan bod komen. Vanuit PPP- Agro Advies zal Wim Honkoop dit toelichten met als centraal thema: Eigen eiwit eerst!

Kringlooplandbouw en regionaal grondstoffen betrekken zijn actuele onderwerpen. Voldoende reden om ons te verdiepen in waar de kansen liggen en er mogelijk ook financiële voordelen zijn.
Goed voor klimaat en portemonnee!

Ook namens het bestuur van de VVB De Eendracht zien wij u graag 12 februari in Zegveld.