Jaarvergadering Afdeling Woerden

Locatie
Tijd
20:00 - 23:00 uur

Op dinsdag 16 april houdt LTO Noord Afdeling Woerden e.o. haar jaarvergadering.

Aanvang 20:00 uur / Start 20:15 uur

Programma 

*Agenda Jaarvergadering

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Jaarverslag

4.      Financieel verslag en verslag Kascommissie

5.      Bestuursverkiezing:

  * Hans van Soest - Aftredend en herkiesbaar

  * Hans Oostveen - Aftredend en herkiesbaar

  * Izaak Verduijn - Aftredend en niet-herkiesbaar

Kandidaten kunnen zich aanmelden, tot uiterlijk een dag voor de ledenvergadering, bij de secretaris Jan van Zuijlen of via info@woerden.ltonoord.nl.       

6.      Rondvraag

7.      Sluiting huishoudelijk gedeelte

 

Pauze (21:00 uur)

 

*Presentatie Gert Baars: transitie van melkveehouder naar pannenkoekenbakker

 

 

*Afsluiting en borrel 

 

Graag tot ziens op dinsdag 16 april!

 

 

Volg Afdeling Woerden ook op facebook: Facebook LTO Woerden