Jaarvergadering Afdeling Woerden

Locatie
KTC (VIC) , Oude Meije 18, Zegveld
Tijd
20:00 - 23:00 uur

Op dinsdag 16 april houdt LTO Noord Afdeling Woerden e.o. haar jaarvergadering.

Aanvang 20:00 uur / Start 20:15 uur

Programma 

*Agenda Jaarvergadering

1.      Opening en mededelingen

2.      Jaarverslag 

3.      Financieel verslag door de penningmeester

4.  Verslag Kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

5.      Bestuursverkiezing:

  * Hans van Soest - Aftredend en herkiesbaar

  * Hans Oostveen - Aftredend en herkiesbaar

  * Izaak Verduijn - Aftredend en niet-herkiesbaar

Kandidaten kunnen zich aanmelden, tot uiterlijk een dag voor de ledenvergadering, bij de secretaris Jan van Zuijlen of via info@woerden.ltonoord.nl.       

6.   Inventarisatie voor claimen fauna-schade / en inzamelen afgewerkte olie en oude banden.

7.      Rondvraag

8.      Sluiting huishoudelijk gedeelte

 

Pauze (21:00 uur)

 

*Presentatie Gert Baars: transitie van melkveehouder naar pannenkoekenbakker

De familie Baars heeft het melkveebedrijf omgeschakeld naar Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen en zal hier een presentatie over geven. 

 

*Afsluiting en borrel 

 

Graag tot ziens op dinsdag 16 april!

 

 

Volg Afdeling Woerden ook op facebook: Facebook LTO Woerden