Karen van de Toorn

Excursie energieneutrale Melkveehouderij

In december worden er twee excursies georganiseerd naar familie Oskam in Leusden, zij zijn één van de voorbeeldbedrijven die mee doen aan het project "Energieneutrale Melkveehouderij".

Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht
De familie Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht. De voorbeeldbedrijven werken in dit project aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie op hun bedrijf. Zij laten graag zien wat er mogelijk is op dit gebied. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor de energie excursie in december.
Op deze middag geeft Jan Oskam een rondleiding over zijn bedrijf en neemt u mee bij zijn resultaten en plannen op het gebied van energie- en dieselbesparing. Hierin krijgt u onder andere uitleg over de maatregelen die de familie neemt, wat dit kost en wat hen dit oplevert. Tijdens de excursie kunt u ook vragen stellen.

Waar: Voorbeeldbedrijf Oskam, Heetvelderweg 1 Leusden

Dinsdag 11 december 14:30 -15:30 uur
Aanmelden: Stuur een email naar ibaan@projectenltonoord.nl onder vermelding van: ‘Excursie ENM 11 december’

Woensdag 19 december 14:30 -15:30 uur
Aanmelden: Stuur een email naar ibaan@projectenltonoord.nl onder vermelding van: ‘Excursie ENM 19 december’

De excursie gaat door bij voldoende aanmeldingen. Vervoer is op eigen gelegenheid.

Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant. Het versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten maar ook omdat hiermee ingespeeld wordt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken.

In Utrecht werken we toe naar een energieneutrale melkveesector. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. We laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost. Ook zoeken we de verbinding met andere sectoren en partijen op het thema energie om de innovatiekracht te bundelen.

Het project Voorbeeldbedrijven vervult een centrale rol in de uitvoering van het trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij. Op drie voorbeeldbedrijven wordt in de praktijk zichtbaar wat kan op het gebied van energiebesparing (gas, elektriciteit en diesel) en duurzame opwekking van energie. Hiermee worden de bedrijven in eerste instantie op papier energieneutraal. De voorbeeldbedrijven leveren praktijkervaring op die via de energiemanager uitgedragen wordt. Het zijn plekken in Utrecht waar boeren de mogelijkheden op een praktijkbedrijf kunnen zien en waar erfbetreders zich kunnen profileren en hun nieuwste technieken in de praktijk kunnen tonen.

Wilt u weten welke stappen u kunt zetten op uw bedrijf om het energieverbruik en de eigen opwekking te managen? Verken de mogelijkheden op www.lami.nl