akkerbouw

Subsidie voor jonge landbouwers

Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro van de Europese Unie.

Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Per landbouwbedrijf kan voor maximaal drie investeringen een aanvraag worden ingediend. De subsidie bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro per aanvraag.

Uitbreiding subsidiemogelijkheden
Op de lijst met investeringen staan onder andere machines voor niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen voor op daken van stallen en schuren. In deze openstelling is de lijst met investeringen uitgebreid met onder meer investeringen gericht op verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en op een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de provincie: Nieuwe openstelling subsidieregeling jonge landbouwers.

Vragen?
Heeft u vragen over de regeling? De POP3-makelaars van LaMi denken graag met u mee:
•Voor Utrecht-Oost: Paulien Keijzer, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 - 154 11 655
•Voor Utrecht-West: Bart Soldaat, soldaat.bart@gmail.com, telefoon: 06 - 212 92 979

Bron: Lami.nl