Uitnodiging jaarvergadering Afd. Woerden met presentatie De Pont Hoeve

Op dinsdag 16 april houdt LTO Noord Afdeling Woerden e.o. haar jaarvergadering, daarnaast zullen interesses in actuele onderwerpen geïnventariseerd worden en zal er een presentatie gegeven worden over de omschakeling naar Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve.

Aanvang 20:00 uur / Start 20:15 uur

Locatie: KTC (VIC), Oude Meije 18, Zegveld

Programma 

*Agenda Jaarvergadering

1.      Opening en mededelingen

2.      Jaarverslag 

3.      Financieel verslag door de penningmeester

4.      Verslag Kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

5.      Bestuursverkiezing:

  * Hans van Soest - Aftredend en herkiesbaar

  * Hans Oostveen - Aftredend en herkiesbaar

  * Izaak Verduijn - Aftredend en niet-herkiesbaar

  * Gert Jan Kooijman uit Kamerik wordt door het bestuur voorgedragen. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden, tot uiterlijk één uur voor de ledenvergadering, bij de secretaris Jan van Zuijlen of via info@woerden.ltonoord.nl.       

6.      Inventarisatie van interesse voor gezamenlijk inzamelen van afgewerkte olie en oude banden en inventarisatie afkalving van slootkanten (klik hier voor meer info).

7.      Rondvraag

8.      Sluiting huishoudelijk gedeelte

 

Pauze (21:00 uur)

 

*Presentatie Gert Baars: transitie van melkveehouder naar pannenkoekenbakker

De familie Baars heeft het melkveebedrijf omgeschakeld naar Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen en zal hier een presentatie over geven. 

 

*Afsluiting en borrel 

 

Graag tot ziens op dinsdag 16 april!

 

 

Volg Afdeling Woerden ook op facebook: Facebook LTO Woerden