Solid windmolen

Woerden staat kleine windmolens toe

Boeren mogen in het buitengebied van Woerden kleine windmolens plaatsen tot een ashoogte van 15 meter. Hiertoe heeft de gemeenteraad van Woerden onlangs besloten.

Alleen SP en Fractie Bakker stemden tegen het initiatiefvoorstel van het CDA. Het CDA diende een initiatiefvoorstel in voor het plaatsen van windmolens tot een hoogte van 15 meter. Tot nog toe waren windmolens tot een hoogte van 12 meter toegestaan via het bestemmingsplan. Dat was volgens de partij onwerkbaar. Het is bovendien lager dan in een aantal buurgemeenten is toegestaan, zoals Oudewater en De Ronde Venen, stelt het CDA. Er komt een kader met voorwaarden waaronder een vergunning kan worden verleend.