Nieuwsbrief afd. WBL

Beste leden,

Normaliter zou het vergaderseizoen weer begonnen zijn maar u begrijpt dat het allemaal niet heel handig en verstandig is om nu bij elkaar te gaan zitten. Vandaar deze nieuwsbrief.

Klik hier voor de nieuwsbrief 

Algemene Ledenvergadering
De ALV is dit jaar uitgesteld en het ziet er niet naar uit dat het voorlopig door kan gaan. Conform statuten heeft de kascommissie de controle over de financiën wel verricht. Omdat de verantwoording een jaar mag worden uitgesteld en er ook geen bestuurswissel is, hebben we daarom maar besloten om de ALV tot volgend jaar uit te stellen.

Klik hier voor het jaarverslag

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,

Bauke Jansen (voorzitter)
Jouke op de Hoek (secretaris)
Marjan Flapper (penningmeester)
Romke Lycklama à Nijeholt (notulist)
Anton Hylkema (portefeuillehouder melkvee)
Pier Jan Noordmans
Thea Zijsling
Jacob Meint Postma