Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij je uit voor onze (digitale) algemene ledenvergadering (ALV). Niet de manier welke onze voorkeur heeft, wel de enige manier waarop het op dit moment kan. Naast de formaliteiten die bij een ALV horen hebben we namelijk ook veel actualiteiten waarover we onze leden graag bijpraten.

Wij organiseren dit op:
Datum : Dinsdag 16 maart 2021
Aanvang : Vanaf 20.00 uur inloggen, start om 20.15 uur
Locatie : thuis, klik op deze link en meld je aan!

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin ook de link naar de ZOOM-vergadering. Mocht het de avond zelf toch niet lukken met inloggen, neem dan contact op met Karin Schukkink (06-18329021) of Erny Bergman (06-41210606).

Uitkomsten leden enquête
In het najaar van 2020 heeft er een ledenenquête plaatsgevonden. Wij willen iedereen die tijd en moeite heeft genomen deze in te vullen hiervoor hartelijk bedanken. De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn in deze ‘Factsheet’ weergegeven. We willen de uitkomsten enerzijds gebruiken voor de prioritering waarmee we onderwerpen oppakken. Anderzijds heeft de enquête geleid tot concrete actiepunten waarmee we als afdeling aan het werk kunnen. Tijdens de vergadering wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

Graag zien wij elkaar op 16 maart, meld je nu alvast aan!