Welkom op onze jaarvergadering - 1 juni 2022

 • Zuid Twente

Het bestuur van LTO Noord afdeling Zuid Twente nodigt u, uw partner, medewerker en ook meewerkende kinderen van harte uit voor de jaarvergadering, welke wordt gehouden op:

vechtdal-34

Datum: woensdag 1 juni 2022
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal, Haaksbergerstraat 51, 7554 PA Hengelo

Agenda

 1. Opening 
 2. Jaarverslag 2021
 3. Verslag kascommissie - benoeming nieuw lid kascommissie
 4. Bestuurswisselingen
  Aftredend en niet herkiesbaar: Arjan Bonthuis en Henk Wesseldijk
  Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: Niek Hietbrink
 5. Rondvraag en afsluiten officiële gedeelte
 6. Pauze
 7. Toelichting Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) door Rob Engbers van de Provincie Overijssel. Rob geeft een toelichting over wat de opdracht is die het gebiedsteam Zuid Twente heeft meegekregen van de provincie, wat er tot op heden is gebeurd in de GGA en wat de planning voor de komende tijd is. Er is ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen aan Rob.
 8. Afsluiting met een hapje & drankje

We hopen u graag te ontmoeten op woensdag 1 juni in Hengelo!

Omdat het weer kan, willen we dit jaar met elkaar het glas heffen op een mooie locatie in hartje Zuid Twente.

Bestuur LTO Noord afdeling Zuid Twente