Tom ten Kate

Wij van LTO Noord Zuidwest Drenthe: Tom ten Kate

Wie zijn de leden van LTO Noord afdeling Zuidwest Drenthe? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Zuidwest Drenthe’ stellen leden van de afdeling zich voor.

Wat voor bedrijf heeft u?
‘Mijn naam is Tom ten Kate, 21 jaar en ik ben in maatschap mijn ouders en mijn broer. Wij hebben een melkveebedrijf met 175 melkkoeien en 120 stuks jongvee. Het bedrijf is gevestigd in Koekange. Mijn broer verzorgt het landwerk, ik de koeien. Een mooie verdeling, en een goede combinatie.
‘We hebben een stal met ruimte voor 200 melkkoeien, die wil ik op termijn vol zetten. Of dit gaat lukken, hangt af van de huidige en toekomstige regelgeving.’

Waarom bent u lid van LTO Noord?
‘Ik ben zelf nog geen lid maar wel bestuurslid bij het DAJK. Ik vind het belangrijk dat er een belangenbehartiger is voor de boeren. Ik ben door het NAJK gevraagd om deel te nemen in het bestuur. Ze organiseren leuke avonden en ik ging daar meestal al heen. Ik dacht: dan kan ik ook in het bestuur. Ik vind het leuk om samen avonden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten ga je in gesprek over allerlei onderwerpen. Daarnaast is het ook gezellig.’

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
'De afgelopen periode hebben wij gezien dat LTO Noord zich druk heeft gemaakt rondom de stikstofproblematiek, zowel landelijk als provinciaal.'

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
‘Dat LTO Noord dichtbij de boeren blijft staan, weet wat er speelt in de omgeving en ook wat er binnen de sectoren speelt. Goed naar de leden luisteren en hen ook terugkoppeling geven over de behaalde resultaten.

Houd rekening met jonge boeren

tom ten Kate

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
‘Meer naar buiten treden en laten zien wat je doet. Ook in ons NAJK district kan dit nog beter. Om leden te laten zien wat er binnen de gemeente speelt en dat we met hen ook in gesprek zijn om onze standpunten duidelijk te maken.
‘Daarnaast is het belangrijk dat LTO ledenavonden blijft organiseren om in dialoog te gaan met de leden. Het bevragen van de achterban vind ik heel belangrijk.’

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord/LTO Nederland was?
‘Ik zou direct naar de minister-president gaan en zeggen: houd rekening met de jonge boeren. Want als zij verdwijnen, dan verandert het hele landschap. Ook met het oog op krimpgebieden op het platteland. Het is heel belangrijk om het landschap te onderhouden, daar dragen wij als jonge agrariërs ook aan bij.’