Actualiteit voert boventoon tijdens jaarvergadering afdeling Zuidwest Drenthe

LTO Noord afdeling Zuid-West Drenthe blikte in het bijzijn van een volle zaal in De Molenhoeve in Echten terug op het afgelopen jaar.

Na de opening door vice-voorzitter Albert-Jan Dekker, kreeg secretaris Jacob Bakker het woord. Onderwerpen waar de afdeling het afgelopen jaar zich mee bezighield zijn onder andere: de Regionale Energie Strategie, samenwerking Energiecoöperatie Nijeveen, de waterschapsverkiezingen, Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Ondernemersfonds Westerveld en aanvraag Natura-2000 status Reestdal.

Ook kwamen de activiteiten van het afgelopen jaar voorbij: het agriplein bij de Ondernemersbeurs in Ruinerwold, de openingsavond met Dirk Bruins op het bedrijf van Eline Vedder, de waterschapsavond, de excursie in samenwerking met het AJK naar Rotterdam, et cetera.

Penningmeester Hessel Zanting gaf inzicht in het financieel jaarverslag en Anke Landman vertelde over haar werkzaamheden voor de afdeling op het gebied van communicatie.
Dit jaar neemt het bestuur afscheid van vice-voorzitter Albert-Jan Dekker en bestuursleden Jan Hoekman en Henk Joling. Laatstgenoemde was niet aanwezig. Albert-Jan en Jan werden door secretaris Jacob Bakker namens de afdeling bedankt voor hun inzet voor de afdeling.

Na de rondvraag, kondigde bestuurslid Jan Roelof Meesters de spreker aan: Jan Cees Vogelaar. Vogelaar is voorzitter van Stichting Mesdag-Zuivelfonds en medeoprichter van Stichting Agri Facts (STAF). Daarmee was hij de uitgelezen persoon om de leden bij te praten over de achtergronden en gevolgen van de huidige stikstofmaatregelen.

Vooral met het oog op het recent gepresenteerde rapport over stikstof door het Mesdag-Zuivelfonds, was het een interessant gesprek. Leden stelden veel vragen en Vogelaar nam uitgebreid de tijd om deze te beantwoorden.

Daarna kon er worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.