Wij van LTO Zuidwest Drenthe: Bart Geijsel

Wie zijn de leden van LTO Noord afdeling Zuidwest Drenthe? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Zuidwest Drenthe’ stellen leden van de afdeling zich voor.

Wat voor bedrijf heeft u?
'Wij hebben een zeugenbedrijf in Ruinerwold. Het is een gezinsbedrijf zonder personeel. De biggen vallen onder het Keten Duurzaam Varkensvlees en Beter Leven één ster concept. We zijn zelfvoorzienend in elektra, water en hebben een pelletkachel voor de warmte. De missie van het bedrijf is: ‘Een vleesbig grootbrengen met zo min mogelijk input, waarbij ecologie, dierenwelzijn en de wens van de klant hoog in het vaandel staan’.'

Waarom bent u lid van LTO Noord?
'In de politiek moeten mensen continue en steeds meer gewezen worden op het belang van landbouw. LTO zorgt hiervoor.'

Waar is LTO Noord in uw sector mee bezig?
'LTO is samen met het NVV een aantal jaar samengegaan in de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De POV behartigt de belangen van de varkenshouderij. Ze doen het erg goed, maar focussen zich naar mijn mening te veel op de varkensgebieden, terwijl wij in Drenthe exact dezelfde problemen hebben zoals geuruitstoot en stikstofuitstoot.'

Welke inzet verwacht u de komende jaren van LTO Noord?
'Er is een regeling waarbij proefstallen gebouwd mogen worden met nieuwe technieken voor geurvermindering. Op de een of andere manier geldt dit alleen voor Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Ze vergeten dat er ook nog jonge, innovatieve varkensboeren in de rest van Nederland zijn.
Ons bedrijf zit op slot omdat door een onderzoek in 2018 de geurnorm van luchtwassers van 85% naar 30% reducering is gedaald. Ik kan dus niet meedoen aan de proefstalregeling. We willen wel meer ruimte voor dieren en minder uitstoot van stikstof en geur, maar je krijgt er geen vergunningen voor. LTO Noord mag nog meer opkomen voor de varkenshouderij in de ‘overige gebieden’.'

Het varken is het ultieme kringloopdier en zorgt voor omzet van zetmeel en voedselrestproducten in vlees (eiwit) en andere materialen

Bart Geijsel

Heeft u nog tips voor LTO Noord?
'Blijf vasthouden aan de koers van lobbyen en de politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden. Hoe meer mensen in de politieke wandelgangen, hoe beter. Actievoeren moeten andere groepen doen, maar LTO moet dat steunen. Het is hetzelfde verhaal als de NVV en de LTO destijds, meestal was het haat en nijd maar daar zijn we in de varkenssector in elk geval alleen maar slechter van geworden. Andere partijen die de sector liever zagen verdwijnen vonden dat prachtig.'

Wat zou u doen als u een dag voorzitter van LTO Noord/LTO Nederland was?

'Ik zou de bedrijven en overheden die meedoen aan de Week Zonder Vlees in het voorjaar uitnodigen tijdens de mestuitrijcampagne. Ik zou ze de vraag willen stellen of ze weten wie al die mest heeft geproduceerd. Dat zij te weten komen en begrijpen dat ook planten niet zonder de veeteelt kunnen. Daarnaast hen erop wijzen dat het alternatief kunstmest is, dat gemaakt wordt van aardolie en niks bijdraagt aan de organische stof. 
Ik zou ze vertellen dat het varken het ultieme kringloopdier is dat zorgt voor omzet van zetmeel en voedselrestproducten in vlees (eiwit) en andere materialen, waaronder organische mest als voedingsstof voor wereldwijde plantaardige voedselproductie. Niks van het varken wordt weggegooid. Dus als een restaurant lekker vegetarische ‘boerenfrietjes’ aanbiedt in de Week Zonder Vlees, moeten ze weten dat die aardappel gegroeid is op onze varkensmest en dat de schillen zijn opgegeten door onze varkens. Net zoals hoe dat vroeger ging, in de kringloop van de landbouw.'