Nieuwsoverzicht juli 2020

Hieronder een nieuwsoverzicht met zaken waar de afdeling zich de afgelopen tijd mee heeft beziggehouden.

Versnellingskamer De Wolden
Gemeente De Wolden maakt werk van de verduurzaming van de gemeente. Door bijeenkomsten van deze zogenaamde versnellingskamer wil de gemeente ondernemers en organisaties met elkaar laten samenwerken. En deze samenwerking moet ervoor zorgen dat ideeën en kansen m.b.t. duurzame energie veel sneller uitgewerkt worden tot concrete projecten. Afdeling Zuidwest Drenthe is betrokken bij dit proces en kan u ondersteunen om uw idee tot een succes te brengen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Roelof Meesters.

Contacten met gemeenten
Als LTO Noord afdeling hebben wij regelmatig contact met de gemeenten in ons gebied. Het zij voor specifieke onderwerpen, maar ook in een halfjaarlijks overleg van de gemeentelijke overleg commissie. Op dit moment hebben wij geen bestuursleden uit de gemeente Westerveld. Dus help ons in de belangenbehartiging door signalen uit met name Westerveld aan ons door te gegeven.
In de gemeente Hoogeveen zijn de contacten met de gemeente van oudsher minder intensief. Om dit te verbeteren, sluit de afdeling zich aan bij Ondernemend Hoogeveen.

Maaibeleid Rijkswaterstaat
Na het overleg tussen LTO en Rijkswaterstaat, heeft Rijkswaterstaat besloten om per 2021 de bermen langs boerenpercelen twee keer per jaar te maaien in plaats van 1 keer. De door de landbouw aangegeven hotspots m.b.t. Jacobskruiskruid worden dit jaar met voorrang gemaaid. Als afdeling hebben wij de N375 en de op- en afritten van de A32 al opgegeven als hotspot. Aanvullende gebieden kunt u nog opgegeven worden door te bellen met Jacob Bakker.

Wetsvoorstel schrappen geborgde zetels
Er is een wetsvoorstel ingediend om de geborgde zetels uit het waterschap te schrappen. Om die reden is er door 2 ministeries een internetconsultatie gestart. Naast de reactie van LTO is het van belang dat ook boeren van zich laten horen.

Peilaanpassing Nijeveen-Kolderveen

Begin volgend jaar starten, na een zeer lange voorbereiding, de fysieke werkzaamheden ten zuiden van Nijeveen en het oostelijke deel van Wanneperveen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) gaat onder andere het gemaal Leenders uitbreiden, watergangen verbreden en de peilen aanpassen. Tijdens een huiskamerbijeenkomst wil het waterschap ons graag informeren over de plannen. De locatie en datum van deze bijeenkomst zijn nog niet bekend.

De LTO Noord afdelingen Steenwijkerland en Zuidwest Drenthe zien kansen om tegelijk met de werkzaamheden van het waterschap in het fijnmazige deel van het watersysteem verbeteringen aan te brengen. Voor het opstarten van een zogenaamd Deltaplan Agrarisch Water project (DAW-project) zijn wij nu al op zoek naar knelpunten en mensen die ons willen helpen.

Opgave kan bij:

  • Arjan Kroes (LTO Noord afdeling Steenwijkerland)
  • Jacob Bakker