Ondernemersfonds Meppel

De retributieregeling in het Ondernemersfonds Meppel voor agrarische bedrijven is geschrapt, ondanks onze protesten en inzet. Wij zijn gaan nadenken over mogelijke projecten en ideeën om toch de financiën voor de sector te behouden.

Oproep: ideeën voor nieuwe projecten

We willen de agrarische ondernemers graag oproepen om na te denken over nieuwe projecten. Eventuele ideeën voor projecten kunnen gehonoreerd worden als ze bijdragen aan de agrarische sector in Meppel. U kunt zich hiervoor, en voor meer informatie, melden bij Albert-Jan Dekker, namens LTO Noord en vertegenwoordiger van de agrarische sector sinds 2014 bestuurslid bij Ondernemersfonds Meppel.

Bestaande projecten

- Project asbestsanering