Ondernemersfonds Westerveld

Per 1 januari 2017 beschikken de ondernemers in Westerveld over een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Bron: Ondernemersfonds Westerveld

Projecten: