Hunebed Havelte 2

Nieuwe rubriek: 5 vragen aan: Albert-Jan Dekker

In de nieuwe rubriek ‘5 vragen aan … ‘ kunt u kennismaken met de bestuursleden van LTO Noord afdeling Zuid-West Drenthe. Zij stellen zichzelf voor, vertellen over de afdeling en wat zij voor u als lid doen.

Vicevoorzitter Albert-Jan Dekker bijt het spits af en stelt zich graag aan u voor:

Albert-Jan Dekker

Mijn naam is Albert-Jan Dekker, 49 jaar en ik ben sinds 1999 getrouwd met Janny. Wij hebben 3 kinderen: een dochter van 16 jaar en een zoon en dochter van 13 jaar. Janny heeft altijd een volledige baan buiten de deur gehad, in de zorg.
In 1992 heb ik het volledige pachtbedrijf in Broekhuizen overgenomen van mijn ouders. We hebben alleen melkvee. Sinds de start zijn we gegroeid van 177.000 kilo melk naar ongeveer 850.000 kilo melk op nu ruim 43 hectare grond. We melken sinds 2006 met melkrobots en passen maximaal weidegang toe.
Ik zit sinds 2010 in het bestuur van de afdeling en ben tot de fusie voorzitter geweest van voormalig afdeling Meppel - De Wolden-West. Ik neem sinds 2014 als afvaardigde van de agrarische sector deel in het Ondernemersfonds Meppel.

Enthousiast bestuur
Wat ons als afdeling typeert: de grote verscheidenheid in het bestuur, de grote melkveehouderijsector en het enthousiaste bestuur. De afdeling voert diverse gesprekken met gemeentes, waterschappen, ondernemersclubs en politieke organisaties. Ook nodigen we scholen uit en organiseren schoolbezoeken op bedrijven.

Samen optrekken
Persoonlijk ben ik trots op het geven van een positieve draai aan onze positie in het Ondernemersfonds Meppel. Het contact met de overige ondernemersgroepen is zeker waardevol. Je bent als sector beter op de hoogte van ontwikkelingen binnen andere sectoren en de gemeente. Ook kweek je meer begrip bij andere ondernemersgroepen, doordat je uitdagingen van de sector kunt toelichten. Ik zie ook nog wel kansen om in de toekomst voor projecten connecties te maken met sectoren zoals het onderwijs, de zorg of de industrie. Of om samen op te trekken richting de gemeente om zaken voor elkaar te krijgen of juist te voorkomen.

In de Wolden is er ook een ondernemersplatform. Een prachtig instrument waar je dezelfde connecties kunt maken. Hier schuift altijd een vertegenwoordiger van de gemeente aan.
Binnen het platform hebben we meegepraat over de oprichting van een OF. In de Wolden ligt dit veel lastiger door de vele kernen en de omvang van de agrarische sector. Deze sector zou dan de grootste bijdrage gaan leveren aan het fonds, terwijl ze er zelf geen belang bij heeft.
Door onze kennis en ervaring met ondernemersfondsen te delen, hebben we kunnen voorkomen dat er overhaast een ondernemersfonds is opgericht zonder dat er een breed draagvlak voor is. In Westerveld, waar de situatie vergelijkbaar is met De Wolden, is dat ons dat helaas niet gelukt.

Invloed uitoefenen op omgeving
Als bestuurslid van de afdeling krijg je veel meer en sneller mee van wat er allemaal gaande is in de sector en de verschillende overheden en instanties.  Je doet veel bestuurservaring op en krijgt meer inzicht in hoe her en der de besluitvorming geschied en ‘hoe de hazen lopen’. Je bouwt een enorm netwerk op en spreekt mensen die je anders niet zo gauw spreekt. Je praat mee en kunt invloed uitoefenen op allerlei ontwikkelingen in je eigen buurt/streek.

Als sector kunnen we niet zonder een sterke, breed gedragen vertegenwoordiger die op alle niveaus mee kan praten. LTO Noord is de enige vertegenwoordiger die dat kan.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.