Melkvee

5 vragen aan: Hessel Zanting

In de rubriek ‘5 vragen aan … ‘ kunt u kennismaken met de bestuursleden van LTO Noord afdeling Zuid-West Drenthe. Zij stellen zichzelf voor, vertellen over de afdeling en wat zij voor u als lid doen.

Deze week is het de beurt aan penningmeester Hessel Zanting:

Hessel Zanting

Sinds maart neem ik deel aan het bestuur van afdeling Zuid-West Drenthe. Ik ben getrouwd met Rosalie en samen hebben we 2 kinderen: Lucas (3) en Laurens (1). Samen met mijn ouders en broer heb ik een melkveebedrijf in Veeningen met ongeveer 140 melkkoeien, op 90 hectare grond. De bedoeling was om meer koeien te houden, maar door de fosfaatwetgeving is dit helaas anders gelopen.

Ik ben bestuurslid van de afdeling omdat ik het niet altijd eens ben met LTO. Maar in plaats van aan de zijlijn staan en roepen dat het niet goed is, wil ik liever in het bestuur. Het is belangrijk dat LTO er is om de belangen van de boer te behartigen, maar moeilijk om dit altijd voor iedereen goed te doen. Als individu is het lastig om iets voor elkaar te krijgen, daarom is LTO belangrijk.

Divers bestuur
Mijn eerste impressie van het bestuur van afdeling Zuid-West Drenthe is goed: een leuke groep met bestuurders uit verschillende sectoren. De afdeling houdt zich met veel verschillende facetten van de landbouw bezig. Bijvoorbeeld: water, gemeenten, energie. Ik had niet gedacht dat het zo divers was. Bijvoorbeeld het Ondernemersfonds: ik wist niet dat wij ons daar ook mee bezighouden.

Als individu is het lastig om iets voor elkaar te krijgen, daarom is LTO belangrijk

Hessel Zanting

Meer waardering voor de sector
Iedereen moet zich realiseren dat LTO probeert de belangen te behartigen. Er zullen altijd boeren en tuinders zijn die het niet eens zijn met bepaalde zaken. Maar: de kans is groter dat je het samen voor elkaar krijgt in plaats van alleen.

Ik zou graag voor elkaar zien te krijgen dat de agrarische sector wat meer gewaardeerd gaat worden door de samenleving. Op dit moment wordt de sector vaak in een kwaad daglicht gezet door een klein groepje mensen. Denk aan onderwerpen als: bollenteelt, ammoniakemissie, dierwelzijn, et cetera. Deze mensen hebben hun pr zeer goed voor elkaar en hierdoor krijgen ze steeds meer steun van de samenleving. Onterecht naar mijn mening. Dit proberen te veranderen zie ik als een belangrijke taak van LTO.

 


Hessel Zanting

Hessel Zanting

Penningmeester LTO Noord afdeling Zuid-West Drenthe

Naar alle weblogs van Hessel Zanting

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.