Beregenen op zon

Het doel van dit project is het stimuleren van boeren en tuinders om eigen opgewekte zonne-energie te gebruiken voor de beregeningsinstallatie om zo het land te beregenen.

Over dit project

Er liggen kansen om aan de slag te gaan met elektrische beregening. Door diesel te vervangen voor stroom, verminderen we niet alleen de belasting van het elektriciteitsnet, maar ook de uitstoot van CO2 en stikstof. 

Veel boeren en tuinders wekken al zonne-energie op en de energie die zij zelf niet nodig hebben voeren zij af via het elektriciteitsnetwerk. Juist in buitengebieden is dat netwerk (nog) niet omvangrijk genoeg, met als gevolg dat het netwerk overbelast raakt. 

Maak gebruik van je eigen opgewekte zonne-energie

Je kunt jouw zonne-energie ook zélf gebruiken, namelijk door elektrisch te beregenen. Beregenen doe je immers wanneer de zon veel schijnt, dus in dezelfde periode dat je veel energie opwekt. En dat beregenen steeds belangrijker wordt, dát hebben de afgelopen droge jaren wel aangetoond.

Kosten besparen

Boeren en tuinders kunnen door te beregenen op stroom in plaats van diesel duizenden euro’s per jaar besparen. 

Betere opbrengst zonnepanelen

De opgewekte energie hoeft niet het elektriciteitsnet op, maar kan direct worden gebruikt. Eigen verbruik van de opgewekte zonne-energie levert zelfs meer op dan terugleveren. De CO2-uitstoot daalt met 60 % en bij eigen duurzaam opgewekte stroom zelfs met 96 %. Dit betekent een schonere leefomgeving voor ons allemaal.

Resultaten

Twee boerderijen hebben inmiddels een elektrische beregeningsinstallatie aangeschaft. We organiseren nu proefbezoeken voor boeren en tuinders om hen te inspireren en om het elektrische beregeningsapparaat in werking te zien. 

2 proefboerderijen opgezet zodat je het elektrische beregeningsapparaat in werking kunt zien

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Heb je interesse in elektrisch beregenen? Bezoek gerust een proefboerderij, laat het ons weten!