Boerderijwindmolens goed mogelijk in de Noordoostpolder

  • Boer'n Wind Flevoland
  • Noordoostpolder
  • Flevoland

Voor het project Boer’n Wind Flevoland hebben 25 agrarische ondernemers uit de Noordoostpolder zich aangemeld. De ondernemers hebben interesse in een boerderijwindmolen en wilden graag meer informatie over de verschillende soorten, of een boerderijwindmolen past bij hun bedrijfsvoering en welke investering een boerderijwindmolen met zich meebrengt.

Kleine windmolen

Het open landschap van de Noordoostpolder zorgt ervoor dat een boerderijwindmolen zeer geschikt is. De deelnemende ondernemers hebben allemaal een financiële berekening gekregen van verschillende types boerderijwindmolen en daar positief op gereageerd. Op dit moment is een kleinschalige windmolen in het beleid van de verschillende gemeentes niet mogelijk. Met de resultaten uit dit project wordt een lobby opgezet om eventueel mogelijkheden voor de ondernemers in de Noordoostpolder te creëren.

Uitbreiden met een boerderijwindmolen
De groep van 25 ondernemers bestaat voornamelijk uit akkerbouwers en melkveehouders. Een aantal ondernemers heeft al zonnepanelen, maar wil graag uitbreiden met een boerderijwindmolen op het eigen bedrijf. De variatie in type en grootte van het bedrijf maakt de doelgroep geschikt om te onderzoeken bij welke hoogte een boerderij windmolen rendabel is.

Sommige ondernemers kunnen door een vol stroomnet geen zonnepanelen plaatsen en willen daarom met een windmolen bijdragen aan de energietransitie en energiekosten reduceren. Een boerderijwindmolen is zeer geschikt in congestiegebieden, want in veel gevallen hoeft de huidige stroomaansluiting niet verzwaard te worden. Een groot voordeel van de boerderijwindmolen is dat de molen de hele dag door stroom opwekt, dit past vaak goed bij het stroomverbruik van een agrarische bedrijf. Hierdoor wordt veel duurzaam opgewekte stroom ook op het eigen erf gebruikt.

Bedrijfsbezoek geeft inzicht
Het merendeel van de deelnemers heeft een bedrijfsbezoek gehad. Bij dit bedrijfsbezoek is er uitleg gegeven over de verschillende boerderij windmolens. Ook hebben ondernemers hun wensen kenbaar kunnen maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het type molen waarvan de ondernemer graag een businesscase berekening wil of waar de ondernemer de windmolen zou willen plaatsen op zijn bedrijf.

Na de eerste ronde van bedrijfsbezoeken en het opstellen van de businesscase berekeningen is er een digitale informatieavond geweest. Tijdens deze avond zijn de resultaten met de deelnemers gedeeld. Ook was er aandacht voor het inpassen van de boerderij windmolen in het landschap. Dit is met een aantal afbeeldingen weergegeven.

In gesprek met gemeentes
Met deze eindresultaten, waaronder de businesscases, onderzoek naar optimale hoogte, wensen van de ondernemers, efficiëntie netgebruik en visueel weergeven van landschappelijke inpassingen heeft LTO Noord inhoudelijke input gekregen om het gesprek aan te gaan met gemeentes. Met de boerderijwindmolen hebben alle agrarische ondernemers een mogelijkheid om hun bedrijf te verduurzamen en zelf in hun energiebehoefte te voorzien. Hiermee hopen we als agrarische sector een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie, ook in congestiegebieden.

Over het programma Energie van LTO Noord
De energietransitie vraagt veel van de agrarische sector. Zo willen veel partijen het landelijk gebied inzetten voor het opwekken van duurzame energie, dit kan een kans zijn voor de land- en tuinbouw. Wij willen onze leden hierbij ondersteunen en ontzorgen. Andere ruimtelijke uitdagingen verliezen wij hierbij niet uit het oog. Met het programma Energie worden de belangen van de leden behartigd en oplossingen bedacht. Zo kunnen wij leden sneller en beter helpen met hun vragen en ideeën over energiebesparing- en opwekking.