Boerderijwindmolens in de Noordoostpolder, is dat mogelijk?

  • Boer'n Wind Flevoland
  • Regio West
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Duurzame Energie

LTO Noord pleit voor meer mogelijkheden in de Noordoostpolder voor kleine en middelgrote windmolens. Dit zijn boerderijwindmolens van minder dan 35 meter die de boerderij en de directe omgeving van stroom voorzien.

groningen-07

Ben je agrarisch ondernemer in de gemeente Noordoostpolder en heb je interesse om de mogelijkheden te verkennen? Meld je dan aan.

LTO Noord wil met het project een inhoudelijke dialoog tussen boeren en tuinders en de gemeente Noordoostpolder mogelijk maken. Hiervoor worden per agrarisch bedrijf de randvoorwaarden geïnventariseerd voor een te realiseren boerderijmolen met een maximale as-hoogte van 30 meter.

Heb je interesse in een boerderijwindmolen?

Agrarische ondernemers in de gemeente Noordoostpolder kunnen meedenken en meedoen door zich hier aan te melden. Uiteindelijk worden 25 ondernemers gekozen om deel te nemen aan het project.

Aanmelden is mogelijk via deze link!

Bedrijfsspecifieke businesscase

Voor deze 25 agrarische ondernemers uit de Noordoostpolder met interesse in een boerderijwindmolen wordt een indicatie van de businesscase van een boerderijwindmolen doorgerekend. Deze businesscase is bedrijfsspecifiek en aangepast aan de wensen van de agrarische ondernemer. Deze businesscase wordt daarna naar de deelnemers teruggekoppeld.

De resultaten van de 25 businesscases worden binnen de studiegroep van 25 ondernemers gedeeld, op deze manier krijgen ondernemers inzicht waarom hun businesscase juist wel of niet rendabel is en kunnen dat dan ook vergelijken met de andere ondernemers. Er zal dan worden gekeken welke ondernemer wel gaat investeren met deze rendementen en terugverdientijden en welke niet. Ook voor LTO Noord en de LTO Noord afdeling Noordoostpolder is dit overzicht en inzicht zeer nuttig om zo een goed beeld krijgen van de gehele situatie en mogelijke problemen. Hiermee kunnen dan gericht mogelijke oplossingen worden gezocht. Oplossingen zijn bijvoorbeeld financieel, ruimtelijk of technisch. Deze informatie kan ook gebruikt worden in de lobby naar de gemeente toe om meer ruimte te creëren in het ruimtelijk beleid voor de realisatie van boerderijwindmolens.

Randvoorwaarden

Op basis van de businesscase en de randvoorwaarden voor een rendabele investering zal er voor elke ondernemer een maatwerkplan worden gemaakt. Hierin wordt uitgelegd wat er moet gebeuren om de boerderijwindmolen wel te realiseren en aan welke randvoorwaarden moeten worden voldaan. Er wordt gestreefd naar een netto rendement van ongeveer 5%, daarbij hoort een terugverdientijd van rond de 10 jaar of korter.

Voor welke type molen gekozen gaat worden en ook de hoogte van de molen hangt af van bedrijfsspecifieke factoren. Bij de keuze van de boerderijwindmolen ook gekeken naar de wensen van de ondernemer en het type bedrijf. 

Alle individuele businesscases zullen worden samengevat en worden geanonimiseerd gedeeld met de gemeente om de voortgang van het project te kunnen meedelen. Het is de bedoeling om op deze manier nuttige informatie voor de gemeente maar ook voor LTO Noord te verzamelen zodat in de toekomst nog veel meer ondernemers kunnen worden geholpen om boerderijwindmolens op hun eigen erf te realiseren. Onze leden zijn volop bezig met verduurzamen en er liggen veel kansen op het gebied van boerderijwindmolens op het boerenerf. LTO Noord ondersteunt en ontzorgt haar leden hierbij.