Drukbezochte slotbijeenkomst van Boer'n wind Flevoland

  • Boer'n Wind Flevoland
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Duurzame Energie
  • Flevoland

Voor de slotbijeenkomst op 29 maart van het project Boer’n Wind Flevoland was veel interesse. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van het project met de 25 projectdeelnemers gedeeld en is er gediscussieerd over de vraag hoe nu verder?

Kleine windmolen

De afgelopen maanden is er voor alle 25 deelnemende bedrijven een berekening gemaakt waarin het financiële plaatje van een investering in een boerderijwindmolen wordt geschetst. Ook is er gekeken hoe een boerderijwindmolen het beste kan worden ingepast in het landschap en wat de ruimtelijke effecten wellicht kunnen zijn.

De resultaten van het project werd tijdens de bijeenkomst met de projectgroep gedeeld. Zo werd duidelijk dat voor bijna alle ondernemers een boerderijwindmolen interessant is en dat er op een hoogte van 25 meter ook genoeg duurzame energie kan worden opgewekt zodat de investering rendabel is. Voor sommige bedrijven bleek dat 35 meter beter was, dit had te maken met obstakels op en rondom het bedrijf.

Vragen over ontwikkeling van stroomprijzen

Verder is er nog ingegaan op de huidige stroomprijzen en wat dit betekent voor de investering in een boerderijwindmolen. Hier waren bij veel ondernemers vragen over. De ontwikkeling van de stroomprijzen zijn erg in beweging dus is het lastig om iets over de lange termijn te zeggen. Toch is de verwachting bij LTO Noord dat de stroomprijzen nog niet direct dalen naar de prijzen van afgelopen jaren waardoor het zelf opwekken van duurzame energie steeds interessanter wordt. Aan de andere kant stijgen de prijzen van de windmolens ook door de hoge materiaalkosten. Hierdoor wordt de initiële investering voor de ondernemers wel groter.

Effectieve lobby richting gemeente

Over de vraag: hoe nu verder? Is met de projectgroep een levendige discussie gevoerd. Om met de uitkomsten van dit project een goede en effectieve lobby te kunnen voeren is het belangrijk dat ondernemers ook daadwerkelijk gaan investeren. Een enkeling had nog wat vragen en was niet zeker van de investering, de rest wil allemaal op korte termijn investeren in een boerderijmolen wanneer mogelijk. Naast de kwaliteit is ook de kwantiteit belangrijk om te laten zien dat ondernemers op aangepast beleid zitten te wachten. 25 ondernemers willen zeker aan de gang. LTO Noord gaat binnen de vereniging kijken wie nog meer interesse heeft om zich in te zetten. Er is contact met verschillende politieke partijen die open staan voor boerderijwindmolens en hier meer over willen weten. Het doel is om in de zomer kleine boerderijmolens op de agenda van de gemeenteraad te krijgen

Over het programma Energie van LTO Noord

De energietransitie vraagt veel van de agrarische sector. Zo willen veel partijen het landelijk gebied inzetten voor het opwekken van duurzame energie, dit kan een kans zijn voor de land- en tuinbouw. Wij willen onze leden hierbij ondersteunen en ontzorgen. Andere ruimtelijke uitdagingen verliezen wij hierbij niet uit het oog. Met het programma Energie worden de belangen van de leden behartigd en oplossingen bedacht. Zo kunnen wij leden sneller en beter helpen met hun vragen en ideeën over energiebesparing- en opwekking.