Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij zetten ons in om economische ontwikkeling en het verantwoord gebruik van natuur en natuurlijke processen samen te brengen.

Over dit dossier

Een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een duurzaam bodembeheer en dus zo weinig mogelijk schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. 

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren en tuinders, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineengeslagen.  

In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’. Om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn ook 100+ partners en supporters bij onze beweging aangesloten. Met maar één doel: een rijker Nederland. 
 
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is actief op zes thema's (ook wel succesfactoren genoemd) om biodiversiteitsherstel in Nederland te realiseren. Dit zijn de thema’s:  

  • Draagvlak 
  • Verdienmodellen 
  • Coherente wet- en regelgeving 
  • Monitoring 
  • Kennis & innovatie  
  • Gebiedsgerichte samenwerking.

Voor elk thema is er een werkgroep opgericht, waarin vertegenwoordigers van de partners deelnemen.

Werken aan meer biodiversiteit is een topprioriteit voor een toekomstgerichte landbouw. LTO Noord is daarom nauw betrokken bij de planvorming en uitwerking van het Deltaplan.

Iedereen kan meewerken Wij dragen uit dat iedere agrarische ondernemer kan meewerken aan agrarisch natuurbeheer, functionele agrobiodiversiteit, landschapsbeheer, natuurlijke erven, natuurvriendelijk beheer van perceelsranden, slootkanten en oevers.  
Zichtbaarheid in de keten Biodiversiteit heeft een prijs. Dat moet in onze voedselketen zichtbaar en belangrijk worden. Onze leden hebben belang bij een goede biodiversiteit voor de productie van voedsel en willen een grote bijdrage leveren aan de toename van biodiversiteit. Wij willen als partner van het Deltaplan onze leden hiertoe enthousiasmeren, ondersteunen en stimuleren in het ondernemen van initiatieven daartoe. 
Beter verdienmodel Ook zetten wij ons in om in de keten en met gebiedspartijen, te komen tot een beter verdienmodel.  

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Gerrit Jan van Lenthe

Programmaregisseur Biodiversiteit en Projectadviseur

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.