Duurzame Energie

Samen met onze leden zetten wij in op grootschalige opwek van duurzame energie en zetten in op energiebesparing.

Over dit dossier

De energietransitie vraagt veel van de agrarische sector. Zo willen veel partijen het landelijk gebied inzetten voor het opwekken van duurzame energie, dit kan een kans zijn voor de land- en tuinbouw. Wij willen onze leden hierbij ondersteunen en ontzorgen. Andere ruimtelijke uitdagingen verliezen wij hierbij niet uit het oog.

Ambitie

Wij willen onze leden ondersteunen bij een verdere verduurzaming en hebben als ambitie gesteld om het totale energieverbruik van landbouwbedrijven door de agrarische bedrijven zelf duurzaam te laten produceren in 2030, waarbij in 2050 de grondgebonden sectoren 25% meer energie opwekken dan dat zij zelf verbruiken.

Zelf opwekken van duurzame energie

De agrarische sector is succesvol in het zelf opwekken van duurzame energie. Ruim 80% van het duurzame energieverbruik van de sector wordt op eigen erf opgewekt. Dit gebeurt voornamelijk door gebruik van zonne- en windenergie. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van biomassa en innovatieve vormen van energie waaronder waterstof en gasopwekking. Naast productie van duurzame energie wordt op grootschalig niveau gewerkt aan energiebesparing en vormen van opslag.  Met het ‘Programma Energie’ leveren wij inzet om bereik en impact van lobby en beleid te maximaliseren en streven wij de volgende ambities na:

  • Maximale energiebesparing realiseren op ieder erf.
  • Duurzame en maximale energieopwekking door zon en wind als positief verdienmodel voor onze boeren en tuinder.
  • Opdoen van kennis en ervaring om innovatie op waarde te kunnen schatten voor de agrarische sector en hoe innovatie voor de boeren en tuinders het verschil kan maken op hun eigen erf.
  • Boeren en tuinders helpen om op gebieds-, sector-, en bedrijfsniveau, nieuwe energiesystemen te ontwikkelen.

Onze inzet op Regionale EnergieStrategie (RES)

Hoe en waar wordt in de toekomst duurzame energie geproduceerd? Dat wordt beschreven in een Regionale Energiestrategie (RES). Gemeenten moeten de komende maanden spijkers met koppen slaan en hun beleid en inbreng in de RES 1.0 vaststellen. Voor de agrarische sector is het nu zaak om van zich te laten horen. LTO Noord gaat hier actief mee aan de slag.  Lees hier meer over de inzet van LTO Noord regio West op de RES.

Een goed businessmodel voor onze leden

Onze focus ligt om onze leden te helpen bij het ontwikkelen van business modellen die op dit moment interessant lijken. Businessmodellen om nu op het erf verschil te maken en rendement te halen uit duurzame energie. Hierbij verliezen we de toekomst niet uit het oog.

Maximale energiebesparing realiseren op ieder erf

We zetten in op het collectief, waar iedereen van kan profiteren. Bijvoorbeeld projecten als ‘Zon op dak en ‘Kleine windmolens’, maar ook de ondernemers die aan de slag willen met innovatie, bijvoorbeeld waterstof. We zetten ons in voor duurzame energie als aanvullend energiemodel voor de toekomst voor ons allemaal.

Energie voor ons allemaal

Wij luisteren naar de wensen van ondernemers en zorgen ervoor dat onze samenleving kan blijven genieten van het groene landschap, zonder dat duurzame energie het maatschappelijk draagvlak afbreekt en dragen bij aan het voorzien van de maatschappij van energie.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.