Muizen en rattenbeheersing vanaf 2023; Voorkom een plaag, begin vandaag

  • Faunabeheer
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Vanaf 1 januari 2023 moet het beheersen van ratten en muizen, zowel binnen als buiten gebouwen, volgens de IPM-werkwijze* gebeuren.

konijnen-123

Doel van deze werkwijze is om dierplagen en ziekteverspreiding te voorkomen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er zo min mogelijk gif in het milieu belandt en te voorkomen dat ratten en muizen resistent worden tegen de middelen.

In IPM knaagdierbeheersing is het voorkómen van overlast van knaagdieren de eerste stap (monitoring) en de tweede stap is het zogenoemde ‘habitat management’, zoals het verwijderen van schuilplaatsen e.d. De derde stap is het toepassen van niet-chemische middelen (mechanische bestrijding) en de vierde stap is dat alleen in het uiterste geval chemische bestrijding (rodenticiden) wordt toegepast. Voor deze laatste stap gelden met ingang van 1 januari 2023 strengere eisen.

Dit houdt het volgende in Vanaf 1 januari 2023 mogen nagenoeg alle chemische middelen tegen ratten en muizen (rodenticiden) alleen nog worden toegepast door gecertificeerde bedrijven en aanvullend geschoolde personen. Dit betekent dat het vanaf begin 2023 strafbaar is om zelf, zonder bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing en licentie IPM-KBA, rodenticiden toe te passen. Het huidige certificaat KBA is niet meer voldoende. Wilt u toch zelf knaagdierbeheersing blijven uitvoeren? Zie dan voor meer informatie over cursussen, examen en certificering IPM-Knaagdierbeheersing de website van KPMB en Bureau Erkenningen. Ook kunt u kijken bij de organisaties die de examens afnemen: de groene opleidingscentra.

Cursussen worden op dit moment al gegeven en duren 1 a 2 dagdelen. Daarna wordt een examen afgenomen. Kosten variëren van 200 tot 300 Euro (all-in: cursus, lesmateriaal, examen). Als men geslaagd is voor het examen, dan wordt een licentie uitgegeven met een looptijd van 5 jaar. Dit kost 5 euro.

De kosten van de jaarlijkse audits (certificering) zijn circa 500 tot 700 euro. De eerste audit is uitgebreider dan de daarop volgende audits. Tevens kan de ligging van het bedrijf nog uitmaken (o.a. reistijd) en eventuele combinaties met andere certificaten. Het is aan te raden om offertes bij enkele certificerende instanties op te vragen. De kosten als KPMB deelnemer, voor o.a. het beheer van het schema en register, zijn 55 euro.

*IPM=Integrated Pest Management, of te wel geïntegreerd plaagdiermanagement.

Bron:

LTO Nederland